logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
3e ZomerAvondZang op 21 juli
Tijdens de derde ZomerAvondZang op zondag 21 juli a.s. staan we stil bij het verhaal van de terugkeer van de verloren zoon, aan de hand van het schilderij van Rembrandt. Er wordt muzikale medewerking verleend door Casper Spannenberg. De dienst begint om 19.00 uur, maar 10 minuten weerder is er al samenzang. Zingt u mee?

Lees verderPastorale Handreiking over de Heilige Geest
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Deze gaat over de Heilige Geest. De handreiking is te downloaden bij de button 'downloads'

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
14 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
14 juli
Avonddienst

2e ZomeravondZang. Muzikale medewerking Beert van Oene.
07 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
07 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.
30 juni
Ochtenddienst

Vier het leven.

dienst achteraf beluisteren
30 juni
Avonddienst

Jongerendienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld.

dienst achteraf beluisteren
28 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. G. Wichers. Van 10.00 tot 10.45 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
23 juni
Ochtenddienst

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.

dienst achteraf beluisteren
23 juni
Avonddienst

Themadienst over de kerk in Nederland na Pinksteren.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 28-04-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaSta op en ga er op uit!
Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Géke Dekker
Organist:Joop Bosch
Oppas:Hellen v.d. Wetering
Jacqueline Horst
Nienke Braam
Marleen Veldman
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Gerlinde Geerling
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Bea Bessels, Natascha Scheinhardt, Henk-Jan Oosterveen
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

dienst achteraf besluisteren

Orde van dienst:

Zingen: EL 473 ‘Who’s the King of the jungle?’

Zingen: EL 342 ‘Heer, ik prijs uw grote naam’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: Opw 733 ‘Tienduizend redenen’

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: NLB 412 ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’; 1, 2, en 4

Gebed

Kindermomentje

Zingen (schermlied): Abram door God geroepen                   

 Schriftlezing: Genesis 12:1- 9

Zingen: NLB 802 ‘Door de wereld gaat een woord’; 1, 2 en 3

Schriftlezing: Marcus 16:9-20

Zingen:   NLB 802 ‘Door de wereld gaat een woord’; 4, 5 en 6

Verkondiging: ‘Sta op en ga er op uit!’

Zingen: ELB 382 ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’

Dankzegging en voorbede

Collecte

de kinderen komen terug in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben

Zingen: NLB 423 ‘Nu wij uiteengaan’

Wegzending en zegen

Zingen: EL 393 ‘Wij gaan op weg met een brandend hart’; 1