logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Jeugddienst 23 februari: God bestaat niet (?)
Zondag 23 februari om 19.00 uur is er weer een jeugddienst. Dit keer met het thema 'God bestaat niet'. Mirthe komt met ons zingen en Johan Wentink zal de samenzang begeleiden. Voorganger is Roger Dragstra. Kom jij ook?

Lees verder40-dagentijd 2020: STA OP!
In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep “Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Ook dit jaar zijn er in de 40-dagentijd weer diverse activiteiten en steunen we een goed doel. Doe mee, kom in beweging. Sta op! < >

Lees verderVeranderdag 14 maart, doe je mee?
Een ander helpen kan op veel manieren. Onder andere door je handen uit de mouwen te steken via een praktisch project van Stichting Present Epe – Heerde. Daar hebben we als VEG Kruiskerk al jaren goede ervaring mee opgedaan. Dus je snapt wel dat we blij zijn dat we op zaterdag 14 maart weer mee kunnen doen!

Lees verderJeugdkamp 27-29 maart: geef je op!
Van vrijdag 27 t/m zondag 29 maart gaan de kinderen van 8 t/m 12 jaar weer op kamp. De locatie is 'De Langenberg' in Rijssen. En er is een uitdagend thema: 'Ga voor Go(u)d'. Opgave graag uiterlijk 8 maart 2020! Zie hiervoor het opgaveformulier.

Lees verderDiensten archief
16 februari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
16 februari
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
09 februari
Ochtenddienst

Kerk & Schooldienst. De kinderen, ouders en leerkrachten van GBS Kirstal zijn te gast bij ons en werken mee met de dienst. 

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
09 februari
Avonddienst

Geen Heerde Zingt Op Zondag maar wel dienst!

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
02 februari
Ochtenddienst

Zondag van het Werelddiaconaat.

dienst achteraf beluisteren
02 februari
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L.? (Missionair Op Locatie)

dienst achteraf beluisteren
26 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
26 januari
Avonddienst

Jeugdddienst. Met muzikale medewerking van Living Letter.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 28-04-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaSta op en ga er op uit!
Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Géke Dekker
Organist:Joop Bosch
Oppas:Hellen v.d. Wetering
Jacqueline Horst
Nienke Braam
Marleen Veldman
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Gerlinde Geerling
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Bea Bessels, Natascha Scheinhardt, Henk-Jan Oosterveen
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

dienst achteraf besluisteren

Orde van dienst:

Zingen: EL 473 ‘Who’s the King of the jungle?’

Zingen: EL 342 ‘Heer, ik prijs uw grote naam’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: Opw 733 ‘Tienduizend redenen’

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: NLB 412 ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’; 1, 2, en 4

Gebed

Kindermomentje

Zingen (schermlied): Abram door God geroepen                   

 Schriftlezing: Genesis 12:1- 9

Zingen: NLB 802 ‘Door de wereld gaat een woord’; 1, 2 en 3

Schriftlezing: Marcus 16:9-20

Zingen:   NLB 802 ‘Door de wereld gaat een woord’; 4, 5 en 6

Verkondiging: ‘Sta op en ga er op uit!’

Zingen: ELB 382 ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’

Dankzegging en voorbede

Collecte

de kinderen komen terug in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben

Zingen: NLB 423 ‘Nu wij uiteengaan’

Wegzending en zegen

Zingen: EL 393 ‘Wij gaan op weg met een brandend hart’; 1