logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Interkerkelijke Pinkstersamenkomst op 9 mei
1e Pinksterdag, zondag 9 juni 2019, bent u welkom in de gezamenlijke dienst van de kerken van Heerde. We vieren dat de Heilige Geest is uitgestort op deze aarde. De dienst wordt gehouden in de Johanneskerk aan de Dorpsstraat in Heerde en begint om 19.00 uur.

Lees verderPinkstergebedsweek 3 t/m 8 juni
Het is een oud gebruik, om in navolging van de eerste discipelen, de periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wachtend en biddend door te brengen. Dat doen we in onze gemeente al bijna 40 jaar. Ook nu worden we allemaal uitgenodigd om in de week van maandag 3 t/m zaterdag 8 juni om 19.30 uur in de kerkzaal te komen, om te wachten, te zingen, te luisteren en te bidden.

Lees verderOpenluchtdienst bij Molen de Vlijt op Hemelvaartsdag
Sinds 2011 wordt jaarlijks op Hemelvaartdag een openlucht kerkdienst gehouden op Vriezes Erfgoed, bij molen de Vlijt in Wapenveld. De dienst vindt dit jaar plaats op donderdag 30 mei om 10.00 uur in samenwerking met de Petruskerk Wapenveld. het thema dit jaar is ‘KOM EN ZIE….. maar sta niet te kijken’. Ds. Weststrate gaat voor en er is muzikale medewerking. Een ieder is van harte welkom om de dienst bij te wonen!

Lees verderDiensten archief
26 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
26 mei
Avonddienst

Jeugddienst. Met muzikale medewerking van Johan Wentink, Anne, Noa, Roos en Mirthe.
24 mei
Avonddienst

Huwelijksdienst Philip O'Rourke en Lieneke Bosch.
19 mei
Ochtenddienst

Gezinsdienst.

dienst achteraf beluisteren
19 mei
Avonddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 mei
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Kinderkoor de Herghesangertjes komt met en voor ons zingen.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Ochtenddienst

Koffiedrinken na de dienst. In deze dienst is een vertegenwoordiging van onze zustergemeente VEG Nunspeet te gast.

dienst achteraf beluisteren
05 mei
Avonddienst

Liedjes van verlangen, viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
28 april
Ochtenddienst

dienst achteraf besluisteren
28 april
Avonddienst

Themadienst 'Koning bij de gratie Gods'

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 28-04-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaSta op en ga er op uit!
Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Géke Dekker
Organist:Joop Bosch
Oppas:Hellen v.d. Wetering
Jacqueline Horst
Nienke Braam
Marleen Veldman
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Gerlinde Geerling
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Rieneke Bronsink, Bea Bessels, Natascha Scheinhardt, Henk-Jan Oosterveen
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

dienst achteraf besluisteren

Orde van dienst:

Zingen: EL 473 ‘Who’s the King of the jungle?’

Zingen: EL 342 ‘Heer, ik prijs uw grote naam’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: Opw 733 ‘Tienduizend redenen’

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: NLB 412 ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’; 1, 2, en 4

Gebed

Kindermomentje

Zingen (schermlied): Abram door God geroepen                   

 Schriftlezing: Genesis 12:1- 9

Zingen: NLB 802 ‘Door de wereld gaat een woord’; 1, 2 en 3

Schriftlezing: Marcus 16:9-20

Zingen:   NLB 802 ‘Door de wereld gaat een woord’; 4, 5 en 6

Verkondiging: ‘Sta op en ga er op uit!’

Zingen: ELB 382 ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’

Dankzegging en voorbede

Collecte

de kinderen komen terug in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben

Zingen: NLB 423 ‘Nu wij uiteengaan’

Wegzending en zegen

Zingen: EL 393 ‘Wij gaan op weg met een brandend hart’; 1