logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
3e ZomerAvondZang op 21 juli
Tijdens de derde ZomerAvondZang op zondag 21 juli a.s. staan we stil bij het verhaal van de terugkeer van de verloren zoon, aan de hand van het schilderij van Rembrandt. Er wordt muzikale medewerking verleend door Casper Spannenberg. De dienst begint om 19.00 uur, maar 10 minuten weerder is er al samenzang. Zingt u mee?

Lees verderPastorale Handreiking over de Heilige Geest
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Deze gaat over de Heilige Geest. De handreiking is te downloaden bij de button 'downloads'

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
14 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
14 juli
Avonddienst

2e ZomeravondZang. Muzikale medewerking Beert van Oene.
07 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
07 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.
30 juni
Ochtenddienst

Vier het leven.

dienst achteraf beluisteren
30 juni
Avonddienst

Jongerendienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld.

dienst achteraf beluisteren
28 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. G. Wichers. Van 10.00 tot 10.45 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
23 juni
Ochtenddienst

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.

dienst achteraf beluisteren
23 juni
Avonddienst

Themadienst over de kerk in Nederland na Pinksteren.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 05-05-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Gert Heres
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Marjolein Kamphuis
Anneke Fikse
Loreen van Werven
Britt Roeke
Nevendienst 1:Maartje Stijf
Nevendienst 2:Gerlinde Geerling
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Erika Fuite, Marlies Leurink, Hanny Junte, Manny van Es
Collecten:Gemeente en Kosten goederentransport Oekraïne
Bijzonderheden:

Koffiedrinken na de dienst. In deze dienst is een vertegenwoordiging van onze zustergemeente VEG Nunspeet te gast.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 213 EL ‘ik wil jou van harte dienen’

Samenzang: lied 245 EL ‘glorie aan God’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 140 EL ‘kroon Hem met gouden kroon

Bemoediging en groet

Samenzang: lied/psalm 124, 1.4 NLB  ‘laat Israël nu zeggen, blij van geest’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’  Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde

Lezen: Genesis 13 vers 1 t/m 13

Samenzang: lied 1010, 1.4 NLB ‘geef vrede, Heer, geef vrede’

Lezen: Filippenzen 2 vers 1 t/m 11

Samenzang: lied 990, 1.3.4.6 NLB ‘de laatsten worden de eersten’

Verkondiging

Samenzang: lied 1014 NLB ‘geef vrede door van hand tot hand’

Herdenking br. Jan Oosterhoff (1935-2019)

Samenzang: lied 256, 1.4 JdH ‘tel uw zegeningen’

Kennismaking met VEG Nunspeet

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente + goederentransport Oekraïne

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang: lied 357, 1.4 EL ‘vreugde, vreugde, louter vreugde’

Zegen

Zingen: lied 501 EL ‘vrede van God’