logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
3e ZomerAvondZang op 21 juli
Tijdens de derde ZomerAvondZang op zondag 21 juli a.s. staan we stil bij het verhaal van de terugkeer van de verloren zoon, aan de hand van het schilderij van Rembrandt. Er wordt muzikale medewerking verleend door Casper Spannenberg. De dienst begint om 19.00 uur, maar 10 minuten weerder is er al samenzang. Zingt u mee?

Lees verderPastorale Handreiking over de Heilige Geest
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Deze gaat over de Heilige Geest. De handreiking is te downloaden bij de button 'downloads'

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
14 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
14 juli
Avonddienst

2e ZomeravondZang. Muzikale medewerking Beert van Oene.
07 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
07 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.
30 juni
Ochtenddienst

Vier het leven.

dienst achteraf beluisteren
30 juni
Avonddienst

Jongerendienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld.

dienst achteraf beluisteren
28 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. G. Wichers. Van 10.00 tot 10.45 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
23 juni
Ochtenddienst

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.

dienst achteraf beluisteren
23 juni
Avonddienst

Themadienst over de kerk in Nederland na Pinksteren.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 12-05-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Ellis van het Veld
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Betsie Bijsterbosch
Linda Montfrooij
Esther Horst
Fleur Pannekoek
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Mirjam Leyder Havenstroom, Berna Docter, Renate Auée, Berlanda Ytsma
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 931 JdH ‘hemelse Vader, wij brengen U de eer’

Samenzang: lied 232 JdH ‘waarheen pelgrims, waarheen gaat gij’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 371 EL ‘mijn Jezus, ik houd van U’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 864, 1.3.5 NLB ‘laat ons de Heer lofzingen’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’ we hebben allemaal wat

Lezen: Genesis 14 vers 10 t/m 24

Samenzang: lied 885 NLB ‘groot is uw trouw, o Heer’

Lezen: 1 Korintiërs 1 vers 26 t/m 31

Samenzang: lied 328 EL ‘breng dank aan de eeuwige’

Verkondiging

Samenzang: lied/psalm 66, 1.2.7 NLB ‘breek, aarde, uit in jubelzangen’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang: lied 413 NLB ‘grote God, wij loven U’

Zegen

Zingen: lied 57 JdH ‘er komen stromen van zegen’