logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Pinkstergebedsweek via tv.vegheerde.nl
Zoals alle jaren houden we ook in 2020 onze Pinkstergebedsweek. Jezus riep zijn vrienden bij Zijn Hemelvaart op om te wachten op wat komen ging. Dat wachten deden ze samen….. en biddend. Dat ‘samen’ kan in mei nog niet lijfelijk. We kunnen die week ’s avonds nog niet naar de kerk komen. Helaas niet. Maar in de kerk wordt de gebedsavond wel gehouden en we kunnen meekijken en meeluisteren. < >

Lees verderNevendienst met de kinderen thuis
Elke zondag is er nevendienst. Voor ouders is op zondag het materiaal beschikbaar van de nevendienst om thuis met de kinderen aandacht aan te besteden. Zo kunnen we ook in deze periode met de kinderen stil staan bij de verhalen uit de Bijbel.

Lees verderOm elkaar denken in deze tijd
Nu dat we als gemeente niet samenkomen, wordt het voor met name de mensen in de risicogroep best stil in en om huis. Kijk eens om je heen in je straat en je wijk, wie zou je een kaartje kunnen sturen of misschien even kunnen bellen om contact te houden? Wil je dat doen, en zo een beetje om elkaar denken?

Lees verderVoorlopig geen diensten en activiteiten! (update 15-5-2020)
In deze corona- crisis volgen wij de adviezen vanuit het RIVM en het rijk. Er zullen voorlopig dan ook geen diensten, bijeenkomsten en activiteiten gehouden of georganiseerd worden. Wel zullen er op zondag om 10.00 en 19.00 uur via internet (tv.vegheerde.nl) aangepaste diensten uitgezonden worden. Ook de pinkstergebedsweek zal elke avond om 19.30 uur op deze wijze mee te vieren zijn. Klik op lees verder voor meer informatie.

Lees verderDiensten archief
24 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
24 mei
Avonddienst

Jeugddienst. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet met medewerking van onze jongeren.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
21 mei
Ochtenddienst

Hemelvaartsdag. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken

 
19 mei
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. J. Bosman.
17 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet. 

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 mei
Avonddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
10 mei
Avonddienst

Heerde zingt op Zondag. Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
03 mei
Ochtenddienst

GEEN DIENST IN DE KRUISKERK. Aangepaste dienst via internet. http://tv.vegheerde.nl

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
03 mei
Avonddienst

GEEN DIENST IN DE KRUISKERK. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 09-06-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaKom en zie de Geest: bij de tempel
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Géke Dekker
Organist:Joop Bosch
Oppas:Regina Hoogers
Hellen v.d. Wetering
Anne Koot
Nienke Braam
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Erika Fuite, Marlies Leurink, Berlanda Ytsma, Daniëlle Slob
Collecten:Gemeente en Handen Samen voor Angola
Bloemendienst:Anne Jan Meijer
Bijzonderheden:

Pinksterfeestdienst. In deze dienst doen 9 personen belijdenis van hun geloof.

dienst achteraf beluisteren (deel 1)

dienst achteraf beluisteren (deel 2)  Orde van dienst Pinksterfeest 9 juni
Orde van dienst:

Samenzang lied 789 Opwekking ‘Lopen op het water’

Luisterlied: lied 645 Opwekking 'ik leef voor U’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied 382, 1.3 EL ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 733 Opwekking ‘Tienduizend redenen’

Gebed

Lezen: Genesis 11 vers 1 t/m 9

Samenzang: lied 717 Opwekking ‘stil, mijn ziel wees stil’

Lezen: Handelingen 2 vers 1 t/m 13

Samenzang: lied 57, 1.3 JdH ‘er komen stromen van zegen’

Verkondiging: de Heilige Geest spreekt al onze talen

Samenzang: lied 218, 1.3 EL ‘samen in de Naam van Jezus’

 ‘waarom doe ik belijdenis?’

Luisterlied: Opwekking 785 ‘Fundament’

Inleidende woorden

Beantwoorden van de belijdenisvragen

Samenzang lied 753 Opwekking ‘Symfonie’

Doop en inzegening

Samenzang  Hemelhoog 479 ‘Heer U bent mijn leven’

 Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang lied 801 Opwekking ‘Het leven in mij’ (schermlied)

Zegen

Zingen: lied 770 Opwekking ‘Ik zal er zijn’