logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Angola en Corona
'Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven'.
Een grote ramp dreigt voor de bevolking van veel Afrikaanse landen. Zo ook in Angola. Sinds de uitbraak van Corona wordt ook dit land ernstig getroffen door de gevolgen. Ziekteaantallen zijn niet bekend, mensen gaan niet naar klinieken en worden niet getest.
Een groot probleem is de voedselvoorziening. Een volledige lockdown brengt honger in het land. De prijzen zijn enorm gestegen en men heeft geen inkomsten/werk meer om dit te betalen. Maar U/ jij kunt helpen.

Lees verderDozenactie voor Lesbos
Op 22 mei kon, met toestemming van het RIVM, een zeecontainer met ruim 1000 dozen gevuld worden met spullen voor de vluchtelingen op Lesbos. Kleding/ tenten/ dekens en alles op het gebied van hygiëne zijn nu onderweg naar mensen die het hard nodig hebben. Maar tot 22 juni is er nog gelegenheid om zelf een doos te vullen en te versturen!

Lees verderVoorzichtig weer beginnen
Vanaf 1 juni zijn de maatregelen rondom Corona versoepelt. Het is dan ook weer toegestaan met meer personen in de kerkzaal te zijn. Omdat er in eerste instantie maar 30 personen in het gebouw mogen zijn, is er voor gekozen om toch via tv.vegheerde.nl de diensten te blijven streamen. In de kerkzaal kan een kleine groep mensen ontvangen worden. Via 'lees verder' ziet u hoe en wat.

Lees verderKoninklijke onderscheiding Annie Roeke
Tijdens de dienst op pinksterochtend werd Annie Roeke benoemt tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dit voor haar inzet voor onze gemeente, de Bond, mantelzorg en nog veel meer. Er is bewust gekozen om het accent te leggen op Pinksteren voor deze uitreiking. De gaven van de Geest die God Annie heeft gegeven, heeft ze mogen gebruiken en inzetten. Na een toespraak van burgemeester Koops mocht haar zoon Gerrit de versierselen opspelden. < >

Lees verderDiensten archief
31 mei
Ochtenddienst

Pinksteren. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
31 mei
Avonddienst

Pinksterzangdienst. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet.

dienst later bekijken/ beluisteren
24 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
24 mei
Avonddienst

Jeugddienst. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet met medewerking van onze jongeren.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
21 mei
Ochtenddienst

Hemelvaartsdag. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken

 
19 mei
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. J. Bosman.
17 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet. 

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 mei
Avonddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
10 mei
Avonddienst

Heerde zingt op Zondag. Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 23-06-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Anneke Fikse
Marleen Veldman
Britt Roeke
Esther Horst
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Gerlinde Vorderman
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Hannie van Weeghel, Rieneke Bronsink, Bea Bessels, Renate Auée
Collecten:Gemeente en Watota
Bijzonderheden:

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 224 EL ‘God wijst mij een weg’

Samenzang: ‘liefde is de bron’ (God and God alone)

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 3 EL (2x) ‘U zal ik loven, Heer’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 705 NLB ‘ere zij aan God, de Vader’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’ zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Lezen: Lucas 8 vers 26 t/m 39

Samenzang: lied 700 NLB ‘als de wind die waait met vlagen’

Verkondiging

Samenzang: lied 905. 1.3.4 NLB ‘Wie zich door God alleen laat leiden’

Bevestiging en inzegening van twee wijkouderlingen

  • inleidende woorden
  • beantwoorden van de vragen
  • bevestiging en inzegening
  • samenzang lied 213 EL
  • kort woord van welkom

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang: lied 912 NLB ‘neem mijn leven, laat het Heer’

Zegen

Zingen: lied 689 JdH ‘wij hebben een machtige Heiland’