logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
3e ZomerAvondZang op 21 juli
Tijdens de derde ZomerAvondZang op zondag 21 juli a.s. staan we stil bij het verhaal van de terugkeer van de verloren zoon, aan de hand van het schilderij van Rembrandt. Er wordt muzikale medewerking verleend door Casper Spannenberg. De dienst begint om 19.00 uur, maar 10 minuten weerder is er al samenzang. Zingt u mee?

Lees verderPastorale Handreiking over de Heilige Geest
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Deze gaat over de Heilige Geest. De handreiking is te downloaden bij de button 'downloads'

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
14 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
14 juli
Avonddienst

2e ZomeravondZang. Muzikale medewerking Beert van Oene.
07 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
07 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.
30 juni
Ochtenddienst

Vier het leven.

dienst achteraf beluisteren
30 juni
Avonddienst

Jongerendienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld.

dienst achteraf beluisteren
28 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. G. Wichers. Van 10.00 tot 10.45 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
23 juni
Ochtenddienst

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.

dienst achteraf beluisteren
23 juni
Avonddienst

Themadienst over de kerk in Nederland na Pinksteren.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 23-06-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Anneke Fikse
Marleen Veldman
Britt Roeke
Esther Horst
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Gerlinde Vorderman
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Hannie van Weeghel, Rieneke Bronsink, Bea Bessels, Renate Auée
Collecten:Gemeente en Watota
Bijzonderheden:

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 224 EL ‘God wijst mij een weg’

Samenzang: ‘liefde is de bron’ (God and God alone)

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 3 EL (2x) ‘U zal ik loven, Heer’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 705 NLB ‘ere zij aan God, de Vader’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’ zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn

Lezen: Lucas 8 vers 26 t/m 39

Samenzang: lied 700 NLB ‘als de wind die waait met vlagen’

Verkondiging

Samenzang: lied 905. 1.3.4 NLB ‘Wie zich door God alleen laat leiden’

Bevestiging en inzegening van twee wijkouderlingen

  • inleidende woorden
  • beantwoorden van de vragen
  • bevestiging en inzegening
  • samenzang lied 213 EL
  • kort woord van welkom

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang: lied 912 NLB ‘neem mijn leven, laat het Heer’

Zegen

Zingen: lied 689 JdH ‘wij hebben een machtige Heiland’