logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
3e ZomerAvondZang op 21 juli
Tijdens de derde ZomerAvondZang op zondag 21 juli a.s. staan we stil bij het verhaal van de terugkeer van de verloren zoon, aan de hand van het schilderij van Rembrandt. Er wordt muzikale medewerking verleend door Casper Spannenberg. De dienst begint om 19.00 uur, maar 10 minuten weerder is er al samenzang. Zingt u mee?

Lees verderPastorale Handreiking over de Heilige Geest
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Deze gaat over de Heilige Geest. De handreiking is te downloaden bij de button 'downloads'

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
14 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer.
14 juli
Avonddienst

2e ZomeravondZang. Muzikale medewerking Beert van Oene.
07 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
07 juli
Avonddienst

1e ZomerAvondZang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.
30 juni
Ochtenddienst

Vier het leven.

dienst achteraf beluisteren
30 juni
Avonddienst

Jongerendienst. Met muzikale medewerking van Living Letter uit Wapenveld.

dienst achteraf beluisteren
28 juni
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. G. Wichers. Van 10.00 tot 10.45 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
23 juni
Ochtenddienst

Bevestigingsdienst. In deze dienst worden 2 nieuwe wijkouderlingen bevestigd.

dienst achteraf beluisteren
23 juni
Avonddienst

Themadienst over de kerk in Nederland na Pinksteren.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 30-06-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Lieneke Bosch
Organist:Joop Bosch
Oppas:Betsie Bijsterbosch
Linda Montfrooij
Fleur Pannekoek
Isa de Wilde
Nevendienst 1:Maartje Stijf
Nevendienst 2:Gerlinde Geerling
Basics:Auke Braam
Helpers:Lydia Schoenman, Henny Rouw, Henk-Jan Oosterveen, Hanny Junte
Collecten:Gemeente, Jeugdwerk en extra verjaardagsoffer
Bijzonderheden:

Vier het leven.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

We luisteren naar het schermlied van Lisanne Spaander  : droom, durf, doe en deel https://www.youtube.com/watch?v=DZs8NUai7Vs

Samenzang: lied 357, 1.3.5 EL ‘vreugde, vreugde, louter vreugde’

Samenzang: lied 256 JdH ‘tel uw zegeningen’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 374 EL ‘O Heer, mijn God’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 150a NLB ‘geprezen zij God’

Gebed

naar de kinderen

Samenzang ‘kinderlied’ Ik volg de Heer

Lezen: Nahum 2 vers 1

           Lucas 9 vers 51 t/m 62

Samenzang: lied 827 NLB ‘mensen, wij zijn geroepen om te leven’

Verkondiging: vier het leven – vier vandaag

Samenzang: 683 NLB ’t is feest vandaag’

De kinderen komen (eerder) terug, omdat we gezamenlijk onze verjaardag(en) vieren en vertellen……

  • vier het leven – vier vandaag https://youtu.be/vAY5cPJVacs
  • en nu ons cadeau, en dat is…….
  • dank vandaag – geef een dankoffer
  • zingen: lied 704 NLB ‘dank, dank, nu allen God’

 Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (gemeente en jeugdwerk)

De kinderen komen terug en vertellen

Samenzang: lied 868, 1.2.4 NLB ‘lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’

Zegen

Zingen: lied 425 NLB ‘vervuld van uw zegen’