logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Startweekend 7 en 8 september
Het weekend van 7 en 8 september staat in het teken van het startweekend. Dit jaar met een andere opzet voor de zaterdag met meer tijd en gelegenheid voor ontmoeting en contact. Er is een leuk programma voor jong en oud. Zondag 8 september starten we in de kerk en aansluitend is het programma bij de Schaapskooi op de heide van de Renderklippen.

Lees verderLaatste ZomerAvondZang op 25 augustus
Tijdens de achtste en laatste ZomerAvondZang van dit seizoen staan we stil bij het verhaal van het offer van Abraham, aan de hand van het schilderij van Rembrandt. Er wordt muzikale medewerking verleend door Zwier van der Weerd. De dienst begint om 19.00 uur, maar 10 minuten eerder is er al samenzang. Zingt u mee?

Lees verderAppels plukken voor de VEG Zwolle
Vanaf maandag 26 augustus is het weer mogelijk om de VEG Zwolle te helpen bij het plukken van appels bij fruitteler Arnold Bosgoed in Welsum. Mogelijk dat de plukperiode 4 tot 5 weken zal voortduren. In de hal van het Kruispunt liggen lijsten waarop kan worden ingeschreven voor hele dagen of dagdelen. Behalve een gezellige tijd helpt u ook de VEG Zwolle aan broodnodige financën voor de vervanging van hun dak.

Lees verderVacature: Gemeente-regiocoach Bond
De Bond van Vrije Evangelische gemeenten in Nederland heeft een vacature voor een Gemeente- regiocoach voor 16 uur in de week voor een periode van 2 jaar. De tekst van de vacature is te vinden op de website van de bond: www.bondveg.nl en als pdf bijgevoegd bij dit bericht.

Lees verderOok in de vakantieperiode Avondgebed
Ook in de vakantieperiode gaat het Avondgebed gewoon door. Elke dinsdagavond om 19.30 uur is er een korte samenkomst in de Kruiskerk waarin liederen gezongen worden, er een korte overdenking is en vooral ruimte voor gebed. Een mooi en kostbaar moment op een door de weekse dag. U of jij bent van harte welkom om mee te bidden. Ook is de samenkomst live te beluisteren via deze site.

Lees verderDiensten archief
18 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
18 augustus
Avonddienst

7e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Anjo van Werven
14 augustus
Avonddienst

Afscheidsdienst zr. H. van den Burg- Schreur.

Van 11.45 tot 12.15 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren in de Bovenzaal.
11 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
11 augustus
Avonddienst

6e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Melanie Wildschut

dienst achteraf beluisteren
04 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
04 augustus
Avonddienst

5e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
28 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
28 juli
Avonddienst

4e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Melissa Dezijn.

dienst achteraf beluisteren
21 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
21 juli
Avonddienst

3e ZomerAvondZang. Muzikale medewerking: Casper Spannenburg.

dienst achteraf besluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 14-07-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Kees Slob
Organist:Jan Koelewijn
Oppas:Chantal Jansen
Hester v.d. Wal
Noa Roeke
Anne Koot
Nevendienst 1:Miranda Lagemaat
Nevendienst 2:Hendriëtte Eikelboom
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Mirjam Leyder Havenstroom, Rieneke Bronsink, Annemieke Bovendorp, Bea Bessels, Renate Aueé, Hanny van Weeghel
Collecten:Gemeente en Vluchtelingenwerk Lesbos
Bijzonderheden:

Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 402 EL ‘toen ik naar mijn naaste zocht’

Samenzang: lied 37, 1.3.8 EL  ‘prijs de Heer, met blijde galmen’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 374 EL ‘O Heer, mijn God’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 146a, 1.2.4 NLB ‘laat ons nu vrolijk zingen’

Gebed

naar de kinderen

Kinder(scherm)lied: barmhartige Samaritaan

Lezen: Lucas 10 vers 25 t/m 37

Samenzang: lied 700 NLB ‘als de wind die waait met vlagen’

Verkondiging

Samenzang: lied 299 EL ‘welk een vriend is onze Jezus’

Viering Maaltijd van de Heer

  • Inleidende woorden
  • Beantwoorden van de vragen
  • Samenzang lied 364 EL ‘heerlijk is uw Naam’
  • Delen van brood (orgelspel)
  • Delen van wijn
  • Samenzang lied 388 NLB ‘voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven (1e collecte)

Samenzang: lied 418, 2.4 NLB ‘niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen’

Zegen

Zingen: lied 710 Opwekking ‘zegen mij op de weg die ik moet gaan’

2e collecte bij de deur voor hulp aan Lesbos