logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Pinkstergebedsweek via tv.vegheerde.nl
Zoals alle jaren houden we ook in 2020 onze Pinkstergebedsweek. Jezus riep zijn vrienden bij Zijn Hemelvaart op om te wachten op wat komen ging. Dat wachten deden ze samen….. en biddend. Dat ‘samen’ kan in mei nog niet lijfelijk. We kunnen die week ’s avonds nog niet naar de kerk komen. Helaas niet. Maar in de kerk wordt de gebedsavond wel gehouden en we kunnen meekijken en meeluisteren. < >

Lees verderNevendienst met de kinderen thuis
Elke zondag is er nevendienst. Voor ouders is op zondag het materiaal beschikbaar van de nevendienst om thuis met de kinderen aandacht aan te besteden. Zo kunnen we ook in deze periode met de kinderen stil staan bij de verhalen uit de Bijbel.

Lees verderOm elkaar denken in deze tijd
Nu dat we als gemeente niet samenkomen, wordt het voor met name de mensen in de risicogroep best stil in en om huis. Kijk eens om je heen in je straat en je wijk, wie zou je een kaartje kunnen sturen of misschien even kunnen bellen om contact te houden? Wil je dat doen, en zo een beetje om elkaar denken?

Lees verderVoorlopig geen diensten en activiteiten! (update 15-5-2020)
In deze corona- crisis volgen wij de adviezen vanuit het RIVM en het rijk. Er zullen voorlopig dan ook geen diensten, bijeenkomsten en activiteiten gehouden of georganiseerd worden. Wel zullen er op zondag om 10.00 en 19.00 uur via internet (tv.vegheerde.nl) aangepaste diensten uitgezonden worden. Ook de pinkstergebedsweek zal elke avond om 19.30 uur op deze wijze mee te vieren zijn. Klik op lees verder voor meer informatie.

Lees verderDiensten archief
24 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
24 mei
Avonddienst

Jeugddienst. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet met medewerking van onze jongeren.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
21 mei
Ochtenddienst

Hemelvaartsdag. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken

 
19 mei
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. J. Bosman.
17 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet. 

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 mei
Avonddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
10 mei
Avonddienst

Heerde zingt op Zondag. Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
03 mei
Ochtenddienst

GEEN DIENST IN DE KRUISKERK. Aangepaste dienst via internet. http://tv.vegheerde.nl

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
03 mei
Avonddienst

GEEN DIENST IN DE KRUISKERK. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 13-10-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaDat zit niet lekker!
Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Joop Bosch
Oppas:Chantal Jansen
Hester v.d. Wal
Lotte Pannekoek
Noa Junte
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Hendriëtte Eikelboom
Helpers:Rieneke Bronsink, Henny Rouw, Daniëlle Slob
Collecten:Gemeente en Binnenlands Diaconaat
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: EL 232 ‘Is hier een hart, door vrees benard’

Zingen: EL 448 ‘Je hoeft niet bang te zijn’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 341 ‘Heer, God U loven wij’

Votum en groet

Zingen: NLB 84 ‘ Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer’,  Couplet 1, 2 en 3

Gebed

KINDERMOMENT

Schermlied:  https://www.youtube.com/watch?v=Bvwx5FKXyyY

Schriftlezing: 1 Samuel 5

Zingen: NLB 317 ‘ Grote God, Gij hebt het zwijgen’, Couplet 1 en 2

Verkondiging: ‘Dat zit niet lekker!’

Zingen: NLB 899 ‘ Wat mijn God wil, geschiede altijd’, Couplet 1 en 2

Dankzegging en voorbede

Collecte

de kinderen komen terug in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben

Zingen: IONA 32 ‘Mensen zoals God ze bedoeld heeft’

Wegzending en zegen

Zingen:   NLB 415 ‘ Zegen ons, Algoede’, couplet 3