logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Pinkstergebedsweek via tv.vegheerde.nl
Zoals alle jaren houden we ook in 2020 onze Pinkstergebedsweek. Jezus riep zijn vrienden bij Zijn Hemelvaart op om te wachten op wat komen ging. Dat wachten deden ze samen….. en biddend. Dat ‘samen’ kan in mei nog niet lijfelijk. We kunnen die week ’s avonds nog niet naar de kerk komen. Helaas niet. Maar in de kerk wordt de gebedsavond wel gehouden en we kunnen meekijken en meeluisteren. < >

Lees verderNevendienst met de kinderen thuis
Elke zondag is er nevendienst. Voor ouders is op zondag het materiaal beschikbaar van de nevendienst om thuis met de kinderen aandacht aan te besteden. Zo kunnen we ook in deze periode met de kinderen stil staan bij de verhalen uit de Bijbel.

Lees verderOm elkaar denken in deze tijd
Nu dat we als gemeente niet samenkomen, wordt het voor met name de mensen in de risicogroep best stil in en om huis. Kijk eens om je heen in je straat en je wijk, wie zou je een kaartje kunnen sturen of misschien even kunnen bellen om contact te houden? Wil je dat doen, en zo een beetje om elkaar denken?

Lees verderVoorlopig geen diensten en activiteiten! (update 15-5-2020)
In deze corona- crisis volgen wij de adviezen vanuit het RIVM en het rijk. Er zullen voorlopig dan ook geen diensten, bijeenkomsten en activiteiten gehouden of georganiseerd worden. Wel zullen er op zondag om 10.00 en 19.00 uur via internet (tv.vegheerde.nl) aangepaste diensten uitgezonden worden. Ook de pinkstergebedsweek zal elke avond om 19.30 uur op deze wijze mee te vieren zijn. Klik op lees verder voor meer informatie.

Lees verderDiensten archief
24 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
24 mei
Avonddienst

Jeugddienst. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet met medewerking van onze jongeren.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
21 mei
Ochtenddienst

Hemelvaartsdag. Geen dienst in de Kruiskerk maar aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken

 
19 mei
Ochtenddienst

Dankdienst voor het leven van br. J. Bosman.
17 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet. 

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 mei
Avonddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 mei
Ochtenddienst

Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
10 mei
Avonddienst

Heerde zingt op Zondag. Geen dienst in de Kruiskerk. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
03 mei
Ochtenddienst

GEEN DIENST IN DE KRUISKERK. Aangepaste dienst via internet. http://tv.vegheerde.nl

dienst achteraf beluisteren/ bekijken
03 mei
Avonddienst

GEEN DIENST IN DE KRUISKERK. Aangepaste dienst via internet.

dienst achteraf beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 20-10-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaWaar was jij?
Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:Anne-jan Meijer
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bloemendienst:Annie Roeke
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: Prijs de Heer met blijde galmen – ELB 37, couplet 1, 5 en 6

Zingen: Heer God U loven wij – ELB 341

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid

Zingen: Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer - NLB 84, couplet 1 en 2

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: Geprezen zij de Here – ELB 221

Gebed

Zingen: God zij geloofd, hier zijn wij in zijn naam – Zingende Gezegend, lied 217, couplet 1, 2 en 5

Eerste Schriftlezing: Matteus 7 vers 21 t/m 29  

Zingen: O grote God die liefde zijt – NLB 838, couplet 2 en 4

Tweede Schriftlezing: Lukas 10 vers 25 t/m 37

Zingen: Toen ik naar een naaste zocht  - ELB 402, couplet 1, 2, 3 en 6

Verkondiging: Waar was jij?

Zingen: Ik zal er zijn voor jou - ELB 292, couplet 1, 3 en 4

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: God roept ons allen tot de daad - Gez. 474, couplet 1 en 3

Wegzending en zegen

Zingen: ’t Wil U o God mijn dank betalen – NLB 245