logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Pastorale Handreiking: het mag (g)een naam hebben
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Het onderwerp is deze keer 'het mag (g)een naam hebben'. De handreiking gaat over de (registratie van) de naam van een kindje dat helaas levensloos geboren wordt en het omgaan met verlies hierbij. De handreiking is te vinden bij de downloads.

Lees verderFEBE nieuwjaarsborrel op 18 januari
FEBE organiseert op zaterdag 18 januari een nieuwjaarsborrel in 'De Postkamer' in Heerde van 15.30 tot 17.30 uur. Opgave graag voor 10 januari.

Lees verderGebedsweek 20 t/m 25 januari
Tijdens de jaarlijkse gebedsweek in 2020 van 19 t/ m 26 januari, zullen de kerken in Heerde meebidden samen met christenen in de hele wereld. Samen bidden benadrukt de eenheid onder christenen. Het thema van dit jaar is ‘ Buitengewoon’, dit jaar gekozen door christenen op Malta. De samenkomsten zijn elke avond van 19.15 tot 20.00 uur op wisselende locaties. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Lees verderDiensten archief
12 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 januari
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Ichthus uit Heerde.
05 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
05 januari
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L.'. Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
01 januari
Ochtenddienst

Nieuwjaarsochtendgebed. Koffiedrinken na de dienst met oliebollen.

dienst achteraf beluisteren
31 december
Avonddienst

Oudejaarsavonddienst.
29 december
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
25 december
Ochtenddienst

Kerstfeestdienst. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
24 december
Avonddienst

Kerstavondzang.Met muzikale medewerking van Musicum Amicis. Na afloop is er chocolademelk of gluhwein op het kerkplein.

dienst achteraf beluisteren
22 december
Ochtenddienst

We schuiven aan bij de broeders en zusters van de Verbindingskerk in de aula van de Noordgouw. In de Kruiskerk is GEEN dienst. Let op: aanvang 9.30 uur.

Dienst is mee te luisteren via: https://verbindingskerk.nl/kerkdiensten/luister-mee/

 
22 december
Avonddienst

Kerstherberg. Met toneel en muzikale medewerking van Koninklijk fanfarakorps Wilhelmina en Gospelkoor S.I.G.N.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 08-12-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaVerheug je op de Vrede-Koning!
Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Rien Boensma
Organist:Joop Bosch
Oppas:Aniek Smit
Anneke Fikse
Femke Dekker
Anne Koot
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Jolien Stijf
Basics:Esther de Wilde
Helpers:Manny van Es, Renate Auée, Daniëlle Slob
Collecten:Gemeente en Handen samen voor Angola
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: ELB 100 ‘Donker de nacht’

Zingen: ELB 454 ‘Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht’

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslied

Aansteken van de 2e adventskaars. Lezen van gedichtje:

 

Zingen: NLB 413 ‘Grote God wij loven U’

Votum en groet

Zingen: NLB 447 ‘Het zal zijn in het laatste der dagen’

Gebed

Kindermomentje

Schermlied: 'Als de berg Sion' https://www.youtube.com/watch?v=---lm9n0_j0

Schriftlezing: Micha 4:1-8                          

Zingen: NLB 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ couplet 1 en 2

Schriftlezing: Matheus 4:12-17 

Zingen: NLB 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’Couplet 3

Verkondiging: ‘Verheug je op de Vrede-Koning!’

Biddend Zingen: NLB 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’

Dankzegging en voorbede

Collecte

De kinderen komen terug en vetellen wat ze hebben gedaan.

Zingen: Opwekking 525 ‘Jubel het uit!’

Wegzending en zegen

Zingen: NLB 423 ‘Nu wij uiteengaan’