logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Pastorale Handreiking: het mag (g)een naam hebben
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Het onderwerp is deze keer 'het mag (g)een naam hebben'. De handreiking gaat over de (registratie van) de naam van een kindje dat helaas levensloos geboren wordt en het omgaan met verlies hierbij. De handreiking is te vinden bij de downloads.

Lees verderFEBE nieuwjaarsborrel op 18 januari
FEBE organiseert op zaterdag 18 januari een nieuwjaarsborrel in 'De Postkamer' in Heerde van 15.30 tot 17.30 uur. Opgave graag voor 10 januari.

Lees verderGebedsweek 20 t/m 25 januari
Tijdens de jaarlijkse gebedsweek in 2020 van 19 t/ m 26 januari, zullen de kerken in Heerde meebidden samen met christenen in de hele wereld. Samen bidden benadrukt de eenheid onder christenen. Het thema van dit jaar is ‘ Buitengewoon’, dit jaar gekozen door christenen op Malta. De samenkomsten zijn elke avond van 19.15 tot 20.00 uur op wisselende locaties. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Lees verderDiensten archief
12 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 januari
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Ichthus uit Heerde.
05 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
05 januari
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L.'. Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
01 januari
Ochtenddienst

Nieuwjaarsochtendgebed. Koffiedrinken na de dienst met oliebollen.

dienst achteraf beluisteren
31 december
Avonddienst

Oudejaarsavonddienst.
29 december
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
25 december
Ochtenddienst

Kerstfeestdienst. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
24 december
Avonddienst

Kerstavondzang.Met muzikale medewerking van Musicum Amicis. Na afloop is er chocolademelk of gluhwein op het kerkplein.

dienst achteraf beluisteren
22 december
Ochtenddienst

We schuiven aan bij de broeders en zusters van de Verbindingskerk in de aula van de Noordgouw. In de Kruiskerk is GEEN dienst. Let op: aanvang 9.30 uur.

Dienst is mee te luisteren via: https://verbindingskerk.nl/kerkdiensten/luister-mee/

 
22 december
Avonddienst

Kerstherberg. Met toneel en muzikale medewerking van Koninklijk fanfarakorps Wilhelmina en Gospelkoor S.I.G.N.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 15-12-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. E. van Staalduine- Sulman, Nijbroek
Ouderling van Dienst:Alle Ytsma
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Betsie Bijsterbosch
Saskia Hendrikse
Noa Junte
Loreen van Werven
Nevendienst 1:Maartje Stijf
Nevendienst 2:Sharon Koelewijn
Basics:Auke Braam
Helpers:Rienke Bronsink, Annemieke Bovendorp, Lydia Schoenman
Collecten:Gemeente en Bloemendienst
Bijzonderheden:

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: EL 343: 1, 2, 3, 4 (“Heer, onze God, hoe heerlijk”)

Zingen: EL 112: 1, 2, 3, 4 (“Laat ons het leven van de Heer”)

Mededelingen door het dienstdoend kerkenraadslid.

Zingen: EL 109: 1, 2, 3 (“Al wie dolend in het duister”)

Begroeting en Onze Hulp

Zingen: NLB Psalm 146a: 1, 2 (“Laat ons nu vrolijk zingen”)

Gebed

Moment richting de kinderen/bijdrage Advent:

Kinderlied: 'De gerechtigheid van de Heer' https://www.youtube.com/watch?v=SdbnPZ_CMCk

Schriftlezing: Micha 6: 1-8

Zingen: NLB Psalm 139: 1, 2 (“Heer, die mij ziet”)

Schriftlezing: Lucas 1:57-72

Zingen: NLB 158b (“Een schoot van ontferming”)

Verkondiging

Zingen: NLB 891: 1E en 1N (“Lord, I come to You”)

In memoriam br. B. Tijssen

Zingen: Joh. de Heer 19, 1 en 4 (’k Ben reizend naar die stad”)

Dankzegging en voorbede

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben.

Zingen: NLB 1009: 1, 2, 3 (“O lieve Heer, geef vrede”)

Wegzending en zegen

Zingen: EL 329: 1, 2, 4 (“Heer, ‘k wil U danken”)