logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Pastorale Handreiking: het mag (g)een naam hebben
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Het onderwerp is deze keer 'het mag (g)een naam hebben'. De handreiking gaat over de (registratie van) de naam van een kindje dat helaas levensloos geboren wordt en het omgaan met verlies hierbij. De handreiking is te vinden bij de downloads.

Lees verderFEBE nieuwjaarsborrel op 18 januari
FEBE organiseert op zaterdag 18 januari een nieuwjaarsborrel in 'De Postkamer' in Heerde van 15.30 tot 17.30 uur. Opgave graag voor 10 januari.

Lees verderGebedsweek 20 t/m 25 januari
Tijdens de jaarlijkse gebedsweek in 2020 van 19 t/ m 26 januari, zullen de kerken in Heerde meebidden samen met christenen in de hele wereld. Samen bidden benadrukt de eenheid onder christenen. Het thema van dit jaar is ‘ Buitengewoon’, dit jaar gekozen door christenen op Malta. De samenkomsten zijn elke avond van 19.15 tot 20.00 uur op wisselende locaties. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Lees verderDiensten archief
12 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 januari
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Ichthus uit Heerde.
05 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
05 januari
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L.'. Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
01 januari
Ochtenddienst

Nieuwjaarsochtendgebed. Koffiedrinken na de dienst met oliebollen.

dienst achteraf beluisteren
31 december
Avonddienst

Oudejaarsavonddienst.
29 december
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
25 december
Ochtenddienst

Kerstfeestdienst. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
24 december
Avonddienst

Kerstavondzang.Met muzikale medewerking van Musicum Amicis. Na afloop is er chocolademelk of gluhwein op het kerkplein.

dienst achteraf beluisteren
22 december
Ochtenddienst

We schuiven aan bij de broeders en zusters van de Verbindingskerk in de aula van de Noordgouw. In de Kruiskerk is GEEN dienst. Let op: aanvang 9.30 uur.

Dienst is mee te luisteren via: https://verbindingskerk.nl/kerkdiensten/luister-mee/

 
22 december
Avonddienst

Kerstherberg. Met toneel en muzikale medewerking van Koninklijk fanfarakorps Wilhelmina en Gospelkoor S.I.G.N.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 24-12-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 21:30 uur

ThemaHart van Kerst
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Esther Bootsma
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Stichting tot Heil des Volks
Bijzonderheden:

Kerstavondzang.Met muzikale medewerking van Musicum Amicis. Na afloop is er chocolademelk of gluhwein op het kerkplein.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 195, 1.2.3.6 JdH ‘vol van pracht’

Samenzang: lied ‘er is een God die hoort’

Samenzang: lied 951 JdH ‘zo lief had God de wereld’

Musicum Amicis: Donker de nacht

Musicum Amicis: Een ster ging op uit Israël

Woord van welkom

Aanvangstekst

Samenzang: lied 477, 1.2.4 NLB ‘komt allen tezamen’

Gebed

Samenzang: lied 103 EL ‘in Bethlehems stal’

Lezen: Lucas 2 vers 1 t/m 20

Samenzang: lied 476, 1.3.4 NLB ‘nu zijt wellekome’

Lezen: Hebreeën 1 vers 1 t/m 6

Musicum Amicis: 'Eng'len kwamen eenmaal melden

Musicum Amicis: 'De mensen die gaan in het duister'

Meditatie:  HART VAN KERST

Samenzang: lied 481 NLB ‘hoor de engelen zingen de eer’.

Musicum Amicis: 'For unto us a Child is born'

Musicum Amicis: 'Loof de Koning'

We danken en bidden

Collecte: gemeente + Heil des volks

Samenzang: lied ‘laat ieder het horen’ mel.  Lied 425 NLB

Slotwoorden

Samenzang: lied 101 EL ‘ere zij God’