logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Pastorale Handreiking: het mag (g)een naam hebben
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Het onderwerp is deze keer 'het mag (g)een naam hebben'. De handreiking gaat over de (registratie van) de naam van een kindje dat helaas levensloos geboren wordt en het omgaan met verlies hierbij. De handreiking is te vinden bij de downloads.

Lees verderFEBE nieuwjaarsborrel op 18 januari
FEBE organiseert op zaterdag 18 januari een nieuwjaarsborrel in 'De Postkamer' in Heerde van 15.30 tot 17.30 uur. Opgave graag voor 10 januari.

Lees verderGebedsweek 20 t/m 25 januari
Tijdens de jaarlijkse gebedsweek in 2020 van 19 t/ m 26 januari, zullen de kerken in Heerde meebidden samen met christenen in de hele wereld. Samen bidden benadrukt de eenheid onder christenen. Het thema van dit jaar is ‘ Buitengewoon’, dit jaar gekozen door christenen op Malta. De samenkomsten zijn elke avond van 19.15 tot 20.00 uur op wisselende locaties. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Lees verderDiensten archief
12 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 januari
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Ichthus uit Heerde.
05 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
05 januari
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L.'. Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
01 januari
Ochtenddienst

Nieuwjaarsochtendgebed. Koffiedrinken na de dienst met oliebollen.

dienst achteraf beluisteren
31 december
Avonddienst

Oudejaarsavonddienst.
29 december
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
25 december
Ochtenddienst

Kerstfeestdienst. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
24 december
Avonddienst

Kerstavondzang.Met muzikale medewerking van Musicum Amicis. Na afloop is er chocolademelk of gluhwein op het kerkplein.

dienst achteraf beluisteren
22 december
Ochtenddienst

We schuiven aan bij de broeders en zusters van de Verbindingskerk in de aula van de Noordgouw. In de Kruiskerk is GEEN dienst. Let op: aanvang 9.30 uur.

Dienst is mee te luisteren via: https://verbindingskerk.nl/kerkdiensten/luister-mee/

 
22 december
Avonddienst

Kerstherberg. Met toneel en muzikale medewerking van Koninklijk fanfarakorps Wilhelmina en Gospelkoor S.I.G.N.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 25-12-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaaZIELzoeker
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Ted Hoogers
Oppas:Regina Hoogers
Sandra Visser
Laura Visser
Niels v.d. Steenhoven
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Gerlinde Nieuwenhuis
Basics:Blijft in de kerk
Helpers:Marlies Leurink, Bea Bessels, Berlanda Ytsma
Collecten:Gemeente en Open Doors
Bijzonderheden:

Kerstfeestdienst. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: lied 489, 1.2 NLB ‘komt ons in diepe nacht ter ore’

Samenzang: lied 70 JdH ‘heerlijk klonk het lied der eng’len’

Samenzang: lied 503 NLB ‘wij staan aan een kribbe’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 487 NLB ‘eer zij God in onze dagen’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 591, 1.2.3.4 JdH, ‘dit is de dag die God ons schenkt’, mel. lied 25

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: in een stalletje

Lied Gert Pannekoek:  'Het is of de wereld vandaag weer begint'

 Lezen: Lucas 2 vers 1 t/m 7

Samenzang: lied 475 NLB ‘ik mag hier aan uw kribbe staan’

Lezen: Micha 5 vers 1 t/m 4

Samenzang: lied 478, 1.4 NLB ‘komt, verwondert u hier, mensen’

Lied Gert Pannekoek: 'Het Kerstverhaal'

Verkondiging:   aZIELzoeker

Samenzang: lied 483 NLB ‘stille nacht’

Lied Gert Pannekoek: 'Halleluja met Kerst'

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven: gemeente + Open Doors

De kinderen komen terug en vertellen

Samenzang: lied 101 EL ‘ere zij God’

Zegen

Zingen: lied 434b EL ‘God zal met u zijn’