logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Pastorale Handreiking: het mag (g)een naam hebben
Er is een nieuwe Pastorale Handreiking verschenen. Het onderwerp is deze keer 'het mag (g)een naam hebben'. De handreiking gaat over de (registratie van) de naam van een kindje dat helaas levensloos geboren wordt en het omgaan met verlies hierbij. De handreiking is te vinden bij de downloads.

Lees verderFEBE nieuwjaarsborrel op 18 januari
FEBE organiseert op zaterdag 18 januari een nieuwjaarsborrel in 'De Postkamer' in Heerde van 15.30 tot 17.30 uur. Opgave graag voor 10 januari.

Lees verderGebedsweek 20 t/m 25 januari
Tijdens de jaarlijkse gebedsweek in 2020 van 19 t/ m 26 januari, zullen de kerken in Heerde meebidden samen met christenen in de hele wereld. Samen bidden benadrukt de eenheid onder christenen. Het thema van dit jaar is ‘ Buitengewoon’, dit jaar gekozen door christenen op Malta. De samenkomsten zijn elke avond van 19.15 tot 20.00 uur op wisselende locaties. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden.

Lees verderDiensten archief
12 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
12 januari
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag. Met muzikale medewerking van Ichthus uit Heerde.
05 januari
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
05 januari
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L.'. Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf beluisteren
01 januari
Ochtenddienst

Nieuwjaarsochtendgebed. Koffiedrinken na de dienst met oliebollen.

dienst achteraf beluisteren
31 december
Avonddienst

Oudejaarsavonddienst.
29 december
Ochtenddienst

dienst achteraf beluisteren
25 december
Ochtenddienst

Kerstfeestdienst. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers.

dienst achteraf beluisteren
24 december
Avonddienst

Kerstavondzang.Met muzikale medewerking van Musicum Amicis. Na afloop is er chocolademelk of gluhwein op het kerkplein.

dienst achteraf beluisteren
22 december
Ochtenddienst

We schuiven aan bij de broeders en zusters van de Verbindingskerk in de aula van de Noordgouw. In de Kruiskerk is GEEN dienst. Let op: aanvang 9.30 uur.

Dienst is mee te luisteren via: https://verbindingskerk.nl/kerkdiensten/luister-mee/

 
22 december
Avonddienst

Kerstherberg. Met toneel en muzikale medewerking van Koninklijk fanfarakorps Wilhelmina en Gospelkoor S.I.G.N.
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 31-12-2019

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:30 uur

ThemaGrensganger
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Joop Bosch
Oppas:Aniek Smit
Collecten:gemeente en Exodus of De Ontmoeting
Bijzonderheden:

Oudejaarsavonddienst.

Orde van dienst:

Samenzang: lied 406 JdH ‘uren, dagen, maanden, jaren’

Samenzang: lied 8 JdH ‘vrees niet, o mijn ziele’

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied: 341 EL ‘Heer, God, U loven wij’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 90a NLB ‘o God, die droeg ons voorgeslacht’

Gebed

Lezen: Genesis 28 vers 10 t/m 22

Samenzang: Gezang 392 Liedboek 1973 ‘blijf mij nabij’

Lezen: Psalm 23

Samenzang: lied 883, 1.3.5 JdH

Verkondiging: GRENSGANGER

Samenzang: Gezang 470 Liedboek 1973 ‘wat vlied’ of bezwijk’

Dankgebed en voorbede zingend lied 466 EL ‘onze Vader’ (de luidklok klinkt)

Inzameling van de gaven (gemeente + Exodus)

Samenzang lied 248 NLB 'Het jaar in uwen gunst ontvangen'

Zegen

Zingen: lied 175 EL ‘stilte over alle landen’