logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
ZomerAvondZang 8 augustus
Op zondag 8 augustus is er weer ZomerAvondZang. Om 19.00 uur begint de dienst, die onder leiding staat van Manny van Es en Gerrie Montfrooij. Muzikale medewerking is er van Melanie Wilschut. In deze dienst wordt stil gestaan bij het thema 'op HEM vertrouwen in de Perzische tijd'. Voor bezoek aan de dienst is het nodig om aan te melden en de dienst is ook online te volgen.

Lees verderZomerAvondZang 1 augustus
Zondag 1 augustus wordt er tijdens de ZomerAvondZang nagedacht over de Babylonische tijd. De dienst begint om 19.00 uur en staat onder leiding van Matthijs en Esther Bootsma. Er is muzikale medewerking van Wilma Knip. Voor bezoek aan de dienst graag aanmelden. Zingt u mee?

Lees verderDiensten archief
01 augustus
Avonddienst

Zomer Avond Zang. Muzikale medewerking: Wilma Knip

aanmelden voor de dienst

dienst online meevieren
01 augustus
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
25 juli
Avonddienst

Zomer Avond Zang. Muzikale medewerking van Casper Spannenberg

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
25 juli
Ochtenddienst

diens achteraf bekijken/ beluisteren
18 juli
Avonddienst

Zomer Avond Zang. Muzikale medewerking van Mirjam Bouwman

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
18 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
11 juli
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
11 juli
Avonddienst

Zomer Avond Zang. Muzikale medewerking van Beerd van Oene

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

 
04 juli
Ochtenddienst

Viering Maaltijd van de Heer

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
04 juli
Avonddienst

Zomer Avond Zang. Muzikale medewerking van Christiaan Hoogers

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 01-11-2020

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaWie is welkom?
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bloemendienst:Carolien Kasper
Bijzonderheden:

Themadienst 'Wie is de M.O.L.?' (Missionair op Locatie)

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Lied: ‘laat het feest zijn in de huizen’

Mededelingen kerkenraad

Aansteken Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 87

Gebed

Lezen: Mattheüs 22 vers 1 t/m 14         

Lied: ‘hoort, Jezus noodt u’

Verkondiging

Kort meditatief orgelspel

Lied: ‘kom volk van de verrezen Heer’             

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: 'kom tot uw Heiland, toef langer niet'

Zegen

Orgelspel