logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 04-04-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Internet: tv.vegheerde.nl.
Aanvang 10:00 uur

ThemaTot leven bemind
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Esther Bootsma
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en Handen Samen voor Angola
Bijzonderheden:

Paasfeestdienst.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Lied: ‘Heer van de dans’

Mededelingen

Aansteken Paaskaars en overhandigen Bijbel

Orgel en zang: ‘U zij de glorie’ – NLB 634 – couplet 1 en 2

Psalm 118:15-24

Paasgroet

Votum en groet         

Lied: ‘Daar juicht een toon’

Gebed

Lied: ‘Wij vieren feest!’ 

Schriftlezing: Jesaja 25: 6 – 9 & Johannes 20:1-18

Lied: ‘Ik leef’

Preek                          ‘Tot leven bemind’

Lied: ‘Geprezen zij de Heer’ – koper ensemble VEG Heerde

Afsluiting 40 dagen project

Gebeden:

 

Lied: 'Gebed van de gemeente'

Gebed: ‘Onze Vader’ – Portugees door Teresa

Lied: ‘Christus onze Heer verrees’

Collecte

Zegen

Orgelspel