logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 04-04-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Internet: tv.vegheerde.nl.
Aanvang 19:00 uur

ThemaNiet zien en toch geloven
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Esther Bootsma
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en Stichting Handen Samen voor Angola
Bloemendienst:Wia Dekker
Bijzonderheden:

Paasavonddienst

de dienst is live te volgen via: http://tv.vegheerde.nl

Orde van dienst:

Orgelspel

Lied: 'Christus is opgestaan'

Mededelingen kerkenraad

Aansteken Paaskaars

Lied: 'Hij leeft'

Bemoediging en groet  

Lied: ‘U zij de glorie’

Gebed 

Lezen: Johannes 20 vers 19 t/m 31 en Hebreeën 11 vers 1 t/m 3

Lied: 'Christus, onze Heer, verrees'

 Verkondiging: NIET ZIEN EN TOCH GELOVEN

Kort orgelspel

Lied: 'Glorie aan God'

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: 'Halleluja'

Zegen                                                                                                                                                                               Orgelspel