logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 11-04-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Internet: tv.vegheerde.nl.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. B. Kooistra, Hengelo
Ouderling van Dienst:Jeanet Heres
Organist:Joop Bosch
Collecten:
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Lied: 'Daar juicht een toon'

Mededelingen kerkenraad

Aansteken Paaskaars en overhandigen Bijbel

Bemoediging en groet

Lied: 'Dit is een morgen'

Gebed

Kinderlied: 'Dikke vrienden'

 Lezen: Johannes 20:1-18

Lied: 'Toekomst vol van hoop'- Sela

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 'Jezus overwinnaar'

Dankgebed en voorbede

Aandacht voor inzameling van de gaven

Lied: 'Laat me in U blijven, groeien, bloeien'

Zegen

Orgelspel