logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 11-04-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Internet: tv.vegheerde.nl.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Jeanet Heres
Organist:Joop Bosch
Collecten:
Bijzonderheden:

Heerde zingt op Zondag

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelmuziek

Mededelingen kerkenraad

Aansteken Paaskaars en overhandigen van de Bijbel

Lied: ‘Because he lives’

 Votum en groet

Lied: ‘Jezus leeft in eeuwigheid’

Gebed

Filmpje: Pasen en de zandtovenaar

Schriftlezing: Psalm 118:15-24  & Johannes 21:15-24

Muziek: ‘Lied van de moeder’ – Stef Bos

Preek: ‘Moeder Maria - Met vertrouwen verder’

Orgelspel – moment van bezinning

Gebeden

Lied: ‘Heer van de dans’

Collecte

Zegen

Orgelspel