logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 18-04-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Internet: tv.vegheerde.nl.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en EO metterdaad/ ArmeniŽ
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Lied: ‘een weg naar U’ 

Mededelingen kerkenraad                                                                                      

Aansteken Paaskaars en overhandigen Bijbel

Lied: ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’

Bemoediging en groet

Lied: ‘laat ieder ’s Heren goedheid horen’

Gebed

Kinderlied: 'Petrus' 

Lezen: Johannes 21 vers 1 t/m 14 en 1 Petrus 2 vers 1 t/m 6 

Lied: ‘Jezus, die langs het water liep’

Verkondiging

Kort orgelspel

Lied: ‘God van trouw'

 Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: ‘Wij leven opgewekt'

Zegen                                                                                                                                                                                 

Orgelspel