logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 18-04-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Internet: tv.vegheerde.nl.
Aanvang 19:00 uur

ThemaOpstandige mensen
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en EO metterdaad/ ArmeniŽ
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Lied: ‘roept uit aan alle stranden’

Mededelingen kerkenraad                                                  

Aansteken Paaskaars en overhandigen Bijbel

Lied: ‘Wees mijn verlangen’

 Bemoediging en groet  

Lied: Psalm 27  

Gebed 

Lezen: Handelingen 22 vers 30 t/m Handelingen 23 vers 11

           1 Korinthiërs 15 vers 12 t/m 26

Lied: ‘ontwaakt, gij die slaapt’ 

Verkondiging:  OPSTANDIGE MENSEN

Kort orgelspel

Lied: ‘houd vol’

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: 'ik wens je moed’

 Zegen

Orgelspel                                                                                                                                                                             Orgelspel