logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 25-04-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Internet: tv.vegheerde.nl.
Aanvang 10:00 uur

ThemaOpstaan in een nieuw leven
Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Lieneke O Rourke
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Mededelingen door ouderling van dienst

Paaskaars aansteken en Bijbel overhandigen

Lied: Psalm 66

Votum en groet

Lied: 'Majesteit’

Gebed

Lied: ‘Ja, ik wil U volgen Heer’

 Schriftlezing                Johannes 21:15-23 en 1 Petrus 1:3-9

Lied: ‘Neem mij aan zoals ik ben’

 Preek: ‘Opstaan in het nieuwe leven’

Orgelspel

Gebeden

Lied: ‘Ik weet in wie ‘k geloofd heb’

 Collecte

Zegen

Orgelspel