logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 25-04-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Internet: tv.vegheerde.nl.
Aanvang 16:00 uur

ThemaGezocht: mister en misses not so perfect
Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Lieneke O Rourke
Organist:
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bloemendienst:Annetta Hoogers
Bijzonderheden:

Jeugd- en gezinsdienst. Let op: aanvang 16.00 uur!

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Lied: ‘Zo lief had de Vader ons’

Lied: ‘In U weet ik wie ik ben’

Mededelingen

Paaskaars aansteken en bijbel overhandigen

Lied: 'Genade zo oneindig groot’

Votum en groet

Lied: ‘Mooi’ – Marco Borsato

Bijbellezen                  Johannes 21:15-23 en Jacobus 1:2-4

Lied: ‘Ken jij mij’ – Trijntje Oosterhuis

Preek

Lied: ‘Uw liefde is mijn houvast’

Gebeden

Lied: ‘Samen is het beter’

Collecte

Zegen

Lied: ‘Wat de toekomst brenge moge’