logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 02-05-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: br. R. Dragstra, Leeuwarden
Ouderling van Dienst:Leo Montfrooij
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bloemendienst:Betty Hoogers
Bijzonderheden:

Themadienst: 'Wie is de M.O.L. (Missionair op Locatie)?'. Viering Maaltijd van de Heer.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Mededelingen kerkenraad

Aansteken Paaskaars en overhandigen Bijbel

Lied: ‘Op die heuvel daarginds’

 Votum en Groet

Lied: ‘Ik geloof in God de Vader’ 

Gebed

Schriftlezing: Lucas 24:13 - 35

Preek

Orgelspel

Inleiding avondmaal

Lied: ‘Voor ieder van ons’

Delen brood

Delen Wijn

Gebeden

Lied: ‘Onze Vader’

 Collecte

Zegen

Orgelspel