logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verderHeerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder 

Kerkdienst 09-05-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Tearfund: project vrouwen in Congo
Bijzonderheden:

Doop- en belijdenisdienst. In deze dienst ontvangt Mark Hendriks het teken van de Heilige doop en doen vader Marijn Hendriks en oma Willy Hendriks belijdenis van hun geloof.

aanmelden voor de dienst 

dienst online meevieren

Orde van dienst:

Orgelspel

Lied: ‘stilte’

Mededelingen kerkenraad

Aansteken Paaskaars en overhandigen Bijbel

Lied: Psalm 139

Bemoediging en groet

Lied: ‘hier in uw heiligdom’

We steken een kaars aan…. om te herdenken

Gebed

Openbare geloofsbelijdenis

  • inleidende woorden   
  • beantwoorden van de vragen                
  • inzegening

lied: ‘u tilt mij op’ https://youtu.be/zQGDW_I3fp8

Doop:

  •  inleidende woorden
  •  doopvragen
  •  uitspreken van de naam(namen)
  •  vullen van het doopvont
  •  bediening van de doop
  •  overhandiging doopkaars
  •  overhandiging bijbel aan de doopouders

lied  ‘stil, mijn ziel wees stil’

Bijbellezing: 2 Koningen 2 vers 1 t/m 18

Korte uitleg

Orgelspel

Lied: 'Ga nu heen in vrede'

Dank en voorbede

Collecte

 Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen

Orgelspel