logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Versoepelingen
Nu het veiligheidsniveau in onze regio is verlaagd zijn er rondom kerkdiensten en gemeentezijn ook versoepelingen mogelijk. Vanaf zondag 13 juni mogen er weer 50 personen in de kerkzaal aanwezig zijn en ook mogen we beperkt op praatniveau zingen. Daarnaast zijn vergaderingen weer mogelijk. Uiteraard met in achtname van de coronarichtlijnen.

Lees verderDiensten archief
20 juni
Ochtenddienst

Doopdienst. In deze dienst ontvangen Mick van Weeghel en Sem Lases het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
20 juni
Avonddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
13 juni
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
13 juni
Avonddienst

Heerde Zingt Op Zondag

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
06 juni
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
06 juni
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L. (Missionair Op Locatie)?'

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
30 mei
Ochtenddienst

Zondag van de vervolge kerk. Doop- en belijdenisdienst. In deze dienst ontvangen Thijmen Schuring en Teun Remmerts het teken van de Heilige doop en doen vader Edwin en moeder Femke Remmerts belijdenis van hun geloof.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
30 mei
Avonddienst

Jeugd- en gezinsdienst. Let op! tijdstip 16.00 uur

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 09-05-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Tearfund: project vrouwen in Congo
Bijzonderheden:

Doop- en belijdenisdienst. In deze dienst ontvangt Mark Hendriks het teken van de Heilige doop en doen vader Martijn Hendriks en oma Willy Hendriks belijdenis van hun geloof.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Lied: ‘stilte’

Mededelingen kerkenraad

Aansteken Paaskaars en overhandigen Bijbel

Lied: Psalm 139

Bemoediging en groet

Lied: ‘hier in uw heiligdom’

We steken een kaars aan…. om te herdenken

Gebed

Openbare geloofsbelijdenis

  • inleidende woorden   
  • beantwoorden van de vragen                
  • inzegening

lied: ‘u tilt mij op’ https://youtu.be/zQGDW_I3fp8

Doop:

  •  inleidende woorden
  •  doopvragen
  •  uitspreken van de naam(namen)
  •  vullen van het doopvont
  •  bediening van de doop
  •  overhandiging doopkaars
  •  overhandiging bijbel aan de doopouders

lied  ‘stil, mijn ziel wees stil’

Bijbellezing: 2 Koningen 2 vers 1 t/m 18

Korte uitleg

Orgelspel

Lied: 'Ga nu heen in vrede'

Dank en voorbede

Collecte

 Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen

Orgelspel