logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Aanmelden voor de diensten vanaf 2 mei
Er is besloten dat vanaf zondag 2 mei weer maximaal 30 personen in de kerkzaal de dienst bij te mogen wonen. De koster zal de plaatsen aanwijzen om de 1,5 meter te waarborgen en ook bij binnenkomst in het kerkgebouw zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder andere wordt u gevraagd om een mondkapje te dragen. Omdat we moeten weten wie er in de kerk is zult u zich moeten aanmelden en dat kan via de website. Lees verder voor de procedure van aanmelden.

Lees verder



Heerde Zingt op Zondag 9 mei
Zondagavond 9 mei is er weer een dienst in de serie 'Heerde Zingt op Zondag'. Rond het centrale thema 'Vertrouw op Hem: Hoe dan?' kijken wij deze avond naar de leerlingen. De dienst begint om 19.00 uur en is voor een beperkte groep, na aanmelding, te bezoeken, maar ook online te volgen.

Lees verder



 

Kerkdienst 09-05-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaVertrouw op Hem- hoe deden de leerlingen dat?
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Tearfund: project vrouwen in Congo
Bijzonderheden:

Heerde zingt op Zondag.

aanmelden voor de dienst 

dienst online meevieren

Orde van dienst:

orgelspel            

Lied: ‘heimwee’

Mededelingen kerkenraad

Aansteken paaskaars en overhandiging Bijbel

Bemoediging en groet

Lied: ‘gouden harpen hoor ik ruisen’

Gebed

Lied: 'de hemel'- Stef Bos

Lezen    Handelingen 1 vers 4 t/m 12

Lied: ‘blijf bij mij Heer’

Verkondiging: VERTROUW OP HEM – hoe deden de leerlingen dat?

Kort orgelspel

Lied: ‘we kijken omhoog’

Herdenking Zr. Hennie Keizer-Hofstede

Lied: ‘wat de toekomst brengen moge’

Herdenking br. Bart Bakker

Lied: ‘op die dag’

Dankgebed en voorbede

Toelichting bij de inzameling van de gaven

Lied: 'ik zie uit naar de dag'

Zegen

orgelspel