logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Febe borrel op 20 november
Een jaar geleden bestond Febe 5 jaar. Er zou een borrel zijn om dit te vieren. Helaas liep het anders. We kijken nu weer vooruit en willen jullie uitnodigen om te toasten op het 5+1-jarig bestaan van Febe! Je bent van harte welkom op zaterdag 20 november van
16.00 tot 18.00 uur.


Lees verderDiensten archief
24 oktober
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
24 oktober
Avonddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 oktober
Ochtenddienst

Doopdienst. In deze dienst ontvangen Mirthe en Lois het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 oktober
Avonddienst

Themadienst in het kader van Bijbelzondag

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 oktober
Ochtenddienst

Zondag van het binnenlands diaconaat.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 oktober
Avonddienst

Zingen op Zondag. Muzikale medewerking: Wilma Knip

dienst achteraf bekijken/ beluiseren
03 oktober
Ochtenddienst

Israëlzondag

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
03 oktober
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L. (Missionair op Locatie)'

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 05-09-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. E. van Staalduine- Sulman, Nijbroek
Ouderling van Dienst:
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Rente/ Aflossing
Bloemendienst:Wia Dekker
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: EL 343: 1, 2, 3, 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk…)

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars.

Schermlied: Onze hulp

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB: Psalm 92: 1, 2 (Waarlijk, dit is…)

Gebed

Schermlied: Worden als een kind 

Schriftlezingen: Markus 10:13-22 en Filippenzen 3:1-16

Samenzang: EL 183: 1, 3, 4 (Dit weet ik zeker…)

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: NLB: Lied 512: 1, 2, 3, 4 (O Jezus, hoe vertrouwd…)

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte 

Schermlied: NL 835 (Jezus, ga ons voor…)

Wegzending en zegen

Samenzang: EL 351 (Machtig God, sterke Rots…)