logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Febe borrel op 20 november
Een jaar geleden bestond Febe 5 jaar. Er zou een borrel zijn om dit te vieren. Helaas liep het anders. We kijken nu weer vooruit en willen jullie uitnodigen om te toasten op het 5+1-jarig bestaan van Febe! Je bent van harte welkom op zaterdag 20 november van
16.00 tot 18.00 uur.


Lees verderDiensten archief
24 oktober
Ochtenddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
24 oktober
Avonddienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 oktober
Ochtenddienst

Doopdienst. In deze dienst ontvangen Mirthe en Lois het teken van de Heilige Doop.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
17 oktober
Avonddienst

Themadienst in het kader van Bijbelzondag

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 oktober
Ochtenddienst

Zondag van het binnenlands diaconaat.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
10 oktober
Avonddienst

Zingen op Zondag. Muzikale medewerking: Wilma Knip

dienst achteraf bekijken/ beluiseren
03 oktober
Ochtenddienst

Israëlzondag

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
03 oktober
Avonddienst

Themadienst 'Wie is de M.O.L. (Missionair op Locatie)'

dienst achteraf bekijken/ beluisteren
Toon meer diensten
 

Kerkdienst 19-09-2021

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en International Justice Mission
Bloemendienst:Reinolda Koot
Bijzonderheden:

Viering Maaltijd van de Heer

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Schermlied: ‘meer dan wijsheid’

Samenzang: lied 343 EL ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam’

Mededelingen kerkenraad en aansteken Paaskaars

Samenzang: lied 37, 1.3.8 EL ‘prijs de Heer met blijde galmen’

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 241 EL ‘wees stil voor het aangezicht van God’

Gebed

Bijbellezing: 1 Korinthiërs 2

Samenzang: lied 848 NLB

Verkondiging

Samenzang: lied 388, 1.4.5 NLB ‘voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

Viering Maaltijd van de Heer

  • inleidende woorden
  • beantwoorden van de belijdenisvragen 
  • Samenzang: lied 341 EL ‘Heer, God, U loven wij’     
  • delen van brood
  • delen van wijn

samenzang: lied 381, 2.4.5 NLB ‘Gij hebt mij, Heer, geroepen….’

Dank en voorbede

Samenzang: lied 387 JdH ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’

Zegen

Samenzang lied 64 JdH ‘hand in hand met Jezus’