logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 03-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaIedereen is belangrijk voor God
Voorganger: Br. R. Dragstra
Ouderling van Dienst:Rien Boensma
Organist:Jan Koelewijn
Nevendienst 1:Maartje Stijf
Nevendienst 2:Esther de Wilde
Helpers:Patricia Dijkkamp, Hennie Rouw
Collecten:Gemeente en Lepra Zending
Bijzonderheden:

Viering Maaltijd van de Heer

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: ELB 459 ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ (NL en ENG)

Zingen: ELB 167 (couplet 1, 4 en 5) ‘Wees mijn verlangen’

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Aansteken Paaskaars en overhandigen Bijbel

Schermlied: ‘Ik val niet uit uw hand’

Votum en groet

Zingen: NLB 413 ‘Grote God, wij loven U’

Gebed

Kindermoment

Zingen: ‘Iedereen is anders’

 

Schriftlezing: Jesaja 55:1-7 & Handelingen 10:1-5 en 10:44-48

Schermlied: ‘Gezichten van miljoenen’ – Christian Verwoerd

Prediking: ‘Iedereen belangrijk voor God’

Orgelspel

Zingen: NLB 382 ‘O alle gij dorstigen, komt tot de stromen’

Viering Maaltijd van de Heer

Zingen: NLB 388 ‘Voor ieder van ons’

Gebeden

Collecte

Zingen: JdH 705 (couplet 1, 2 en 4) ‘Is uw leven voor an’dren ten zegen?’

Zegen

Zingen: NLB 425 ‘Vervuld van uw zegen’