logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 03-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: Diverse gemeenteleden
Ouderling van Dienst:Rien Boensma
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en Lepra zending
Bloemendienst:Carolien Kasper
Bijzonderheden:

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Wilma Knip.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Samenzang: EL 58 ‘zoekt eerst het Koninkrijk van God’                                 

Mededelingen kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

Samenzang: EL 8 ‘als een hert, dat verlangt naar water’

Bemoediging en groet

Schermlied: Opwekking 680 ‘iedereen zoekt naar liefde’

Gebed

Muzikale bijdrage Wilma Knip

Lezen Jona 2 + Mattheüs 26 vers 26 t/m 46                                        

Schermlied ‘U tilt mij op’                         

Verkondiging

Samenzang: Psalm 139, 1.2.14 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’            

Muzikale bijdrage Wilma Knip                     

Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang: Opwekking 710 Opwekking ‘zegen mij’

Zegenwoord

Samenzang: EL 184 ‘ik wandel in het licht met Jezus’