logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 10-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: Br. J. Lotterman, Utrecht
Ouderling van Dienst:Leo Montfrooij
Organist:Joop Bosch
Nevendienst 1:Chantal Jansen
Nevendienst 2:Gerlinde Nieuwenhuis
Helpers:Manny van Es, Henk-Jan Oosterveen
Collecten:Gemeente en Maandblad
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: Opwekking 687 'Heer wijs mij uw weg'

Schermlied: 'Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam'

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

Samenzang: EL 246: 1 en 2

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB: 377: 1,2 4, 7

Gebed

Kinderlied: 'Jakob krijgt de zegen mee'

Schriftlezing: Genesis 25: 19-34

Samenzang: 'Prijs de koning'

Schriftlezing: Johannes 3: 30-36               

Samenzang: NLB 793 'Bron van liefde'              

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Opwekking 638 'Prijs Adonai'

Herdenking zr Hennie Noortman

Samenzang: NLB 23b: 1, 2 en 5

Dankzegging en voorbede

Collecte

Samenzang: NLB: 885

Wegzending en zegen

Samenzang: NLB 416