logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 10-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaLets Pray: voor de Vrede
Voorganger: Diverse gemeenteleden
Ouderling van Dienst:Leo Montfrooij
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Maanblad
Bijzonderheden:

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Casper Spannenberg

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: Lied 501 EL ‘vrede van God’                                       

Mededelingen kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

Schermlied: Opwekking 798 ‘houd vol’ https://youtu.be/3TRhHE77whQ

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 72, 1.3.6 NLB ‘zolang de zon des daags zal rijzen’                

Gebed

Muzikale bijdrage

Lezen: Psalm 72 + Jeremia 29 vers 4 t/m 7                        

Zingen: Lied 191 EL ‘veilig in Jezus’ armen’

Verkondiging

Zingen: Lied 1010 NLB ‘geef vrede Heer, geef vrede’     

Muzikale bijdrage

Dankgebed en voorbede

Collecte

Schermlied: ‘Gods zegen voor jou’ van Sela 

Zegenwoord

Zingen: Lied 270 EL ‘ga nu heen in vrede’