logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 17-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: Ds. J. Schotanus, Winschoten
Ouderling van Dienst:Dijana Lensink
Organist:Ted Hoogers
Nevendienst 1:Gerda Lans
Helpers:Betsie Bijsterbosch
Collecten:Gemeente en Bloemendienst
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: EL 208

Schermlied: Opwekking 245

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

Samenzang: EL 31

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB 364: 4, 5 en 6

Gebed

Kinderlied: Opwekking 88

Schriftlezing: Genesis 27:1-30

Schermlied: Opwekking 771

Schriftlezing: Lucas 10: 25 - 36         

Samenzang: NLB:841              

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: Opwekking 733

Dankzegging en voorbede

Collecte

Samenzang: NLB 754

Wegzending en zegen

Samenzang: EL 289