logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 17-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaLet
Voorganger: Diverse gemeenteleden
Ouderling van Dienst:Dijana Lensink
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Bloemendienst
Bloemendienst:Ronald Auée
Bijzonderheden:

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Beerd van Oene

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: Lied 241 EL ‘wees stil voor het aangezicht van God’                       

Mededelingen kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

Zingen: lied 975 NLB ‘Jezus roept hier mensen samen’

Bemoediging en groet

Zingen: lied 299 EL ‘welk een vriend is onze Jezus’

Gebed

Muzikale bijdrage

Lezen: Handelingen 20 vers 25 t/m 38 + Kolossenzen 1 vers 1 t/m 11                   

Schermlied: Opwekking 623 ‘laat het huis gevuld zijn’ 

Verkondiging

Zingen: Opwekking 715 ‘wat hou ik van uw huis’

Muzikale bijdrage

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Lied 276 NLB ‘zomaar een dak boven wat hoofden’

Zegenwoord

Zingen: Lied 885 NLB ‘groot is uw trouw, o Heer’