logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 24-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaOp deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet.
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Joop Bosch
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Helpers:Manny van Es
Collecten:Gemeente en ondersteuning VEG Zwolle
Bijzonderheden:

Doop- en belijdenisdienst

dienst acheraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang; JdH 626 ‘God is hier, Hij wil ons zeeg’nen’                                          

Schermlied: Opwekking 785 ‘fundament’

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

Samenzang: NLB 280; 1, 2, 3, 4, 5 'de vreugde voert ons naar dit huis'

Bemoediging en groet

Samenzang: Psalm 105; 1, 3 'Loof God de Heer en laats ons blijde'

Gebed

Bediening doop

 • inleidende woorden
 • dooplied
 • beantwoording doopvragen
 • Samenzang: EL 226 'Heer ik kom tot U'
 • noemen van de namen
 • doop
 • Zegenlied
 • antoord van de gemeente
 • overhandiging doopkaars en bijel

Kinderlied: 'Maan en sterren'

Lezen: Genesis 28, vers 10 t/m 22

Samenzang: NLB 835; 1, 4 'Jezus, ga ons voor'

Verkonidigng

Samenzang: NLB 906; 1, 8 'God is tegenwoordig'

Openbare geloofsbelijdenis

 • inleidende woorden
 • persoonlijk woord van Aniek
 • beantwoorden van de belijdenisvragen
 • zegen
 • Samenzang: EL 8 'als een hert dat verlangt naar water'
 • vraag aan de gemeente
 • uitzendingszegen

Samenzang: EL 79; 1, 2, 3 'Vrede zij U'

Dankgebed en voorbede

inzameling van de gaven

Samenzang: 'een toekomst vol van hoop'

Zegen

Samenzang: NLB 416; 1, 2 'Ga met God en Hij zal met je zijn'

orgelspel