logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 24-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaLets Pray: voor de overheid
Voorganger: Diverse gemeenteleden
Ouderling van Dienst:Edwin van Werven
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Ondersteuning VEG Zwolle
Bloemendienst:Wia Dekker
Bijzonderheden:

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Zwier van der Weerd

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: JdH 5 ‘al de weg leidt mij mijn Heiland’             

Mededelingen kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

Schermlied: EL 312 EL ‘Jezus vol liefde, U wil ik prijzen’ 

Bemoediging en groet

 Zingen: Psalm 121 NLB ‘ik sla mijn ogen op en zie’                                           

 Gebed

 Muzikale bijdrage: 2 liederen

 Lezen: 1 Timotheüs 2 vers 1 t/m 7 + Jeremia 29 vers 7                  

 Zingen: NLB 412, 1.3.5 ‘wij loven U, o God’                                

 Verkondiging

 Zingen: Psalm 86, 4.7 ‘leer mij naar uw wil te handelen’     

 Muzikale bijdrage: 2 liederen                     

 Dankgebed en voorbede

 Inzameling van de gaven

Schermlied ‘zo zegent Hij jou’

 Zegenwoord

 Zingen: JdH 57 ‘er komen stromen van zegen’