logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 31-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: zr. A. Dijkslag, Zwolle
Ouderling van Dienst:Wessel Geerling
Organist:Joop Bosch
Nevendienst 1:Gerlinde Geerling
Helpers:Henny Rouw
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: EL 36 Schepper en Koning 

Schermlied: Opwekking 216 Ik sta op de beloften.

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

Samenzang: EL 29 God heb ik lief .

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB: 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Gebed

Kinderlied: Jij mag er zijn

Schriftlezing: Genesis 29: 14-30

Samenzang: NLB133 Zie toch hoe goed

Schriftlezing: I Korinthien 1: 26 t/m 31

Schermlied: Breng dank aan de eeuwige  

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: NLB: 463: 1,2,5,6,8  Licht in onze ogen.

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: NLB: 423 Nu wij uiteengaan

Wegzending en zegen

Samenzang: EL 186a Leid mij Heer.