logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 31-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaLets Pray: voor de vluchtelingen
Voorganger: Diverse gemeenteleden
Ouderling van Dienst:Wessel Geerling
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en Jeugdwerk
Bloemendienst:Annetta Hoogers
Bijzonderheden:

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Christiaan Hoogers

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Zingen; lied 218 EL ‘samen in de Naam van Jezus’                                          

Mededelingen kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

Schermlied ‘met open armen’ 

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 188 EL ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God’               

Gebed

Muzikale bijdrage: 2 liederen

Lezen: Mattheüs 25 vers 31 t/m 40 + Jesaja 16 vers 1 t/m 5                      

Schermlied ‘God is overal’

Verkondiging

Zingen: Lied ‘liefde is de bron’

Muzikale bijdrage: 2 liederen                    

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 1005 NLB ‘zoekend naar licht’

Zegenwoord                                                                                                                 

Schermllied: NLB 636 'Liefde is licht'