logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 14-08-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaMens en Koning
Voorganger: Br. R. Dragstra
Ouderling van Dienst:Esther Bootsma
Organist:Jan Koelewijn
Nevendienst 1:Esther de Wilde
Helpers:Lydia Schoenman
Collecten:Gemeente en MAF: ondersteuning fam. Barendse
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Zingen: JdH 513 ‘God is getrouw’

Zingen: ELB 476 ‘Zie de zon’

Welkom, mededelingen en aansteken Paaskaars

Zingen: NLB 914 ‘Geef mij, Heer, mij los te zingen’

Votum en groet

Zingen: NLB 869 (couplet 1, 3, 5 en 7)

Gebed

Kindermoment 'geloof je wat je ziet?'

Kinderlied: ‘Vier vrienden’

Schriftlezing: Marcus 2:1-12 en Kolossenzen 1:12-14

Schermlied: ‘De heer is mijn Bevrijder’

Prediking: ‘Mens en Koning’

Orgelspel

Zingen: JdH 542 ‘Wilt ge van zonde en schuld zijn verlost’

Gebeden

Aandacht voor de collecte

Zingen: ELB 406 ‘Eens zal op die grote morgen’

Zegen

Zingen: NLB 416 ‘Ga met God’