logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 14-08-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaLets pray: voor vijanden
Voorganger: Diverse gemeenteleden
Ouderling van Dienst:Esther Bootsma
Organist:Jan Koelewijn
Collecten:Gemeente en MAF: ondersteuning familie Barendse
Bloemendienst:Betty Hoogers
Bijzonderheden:

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Lotte, Alissa en Gerrit

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Schermlied 847 ‘onze schuilplaats is God’

Mededelingen kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

Zingen: Lied 117a NLB ‘Gij volken, looft uw God en Heer’

Bemoediging en groet

Schermlied: 640 Opwekking ‘mijn hulp is van U, Heer’ 

Gebed

Muzikale bijdrage: 2 liederen

Lezen: Lucas 23 vers 32 t/m 35 + Mattheüs 5 vers 43 t/m 48                     

 Zingen: Lied 1010 NLB ‘geef vrede, Heer, geef vrede’                    

Verkondiging

Zingen: Psalm 124, 1.3.4 NLB ‘Laat Israël nu zeggen, blij van geest’         

Muzikale bijdrage: 2 liederen                    

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Schermlied ‘ons hart gaat naar U uit’

Zegenwoord

Zingen: Lied 925 JdH ‘neem Heer mijn beide handen’