logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 21-08-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

ThemaBlijven geloven
Voorganger: ds. J.M. Weststrate
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Joop Bosch
Nevendienst 1:Maartje Stijf
Helpers:Erika Fuite
Collecten:Gemeente en rente/ aflossing
Bijzonderheden:

Doop- en belijdenisdienst

dienst achteraf bekijken/ beluisteren  Orde van dienst 21 augustus 2022
Orde van dienst:

Samenzang: Opwekking 733 ‘de zon komt op, maakt de morgen wakker’

Schermlied: Opwekking 698 'nooit meer alleen’

Mededelingen kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied: Opwekking 687 ‘Heer, leer mij uw weg’

Bemoediging en groet

Samenzang: Opwkking 797 Opwekking ‘U roept ons samen als kerk van de Heer’

Gebed

Kinderlied: 'het dochtertje van Jaïrus'

Lezen Marcus 5 vers 21 t/m 24 + vers 35 t/m 43               

Samenzang: NLB 855, 3.4.5 ‘er is zoveel, er zijn zovelen’

Verkondiging: BLIJVEN GELOVEN

Samenzang: Psalm 73, 9.10 NLB ‘nu blijf ik bij U, voor altijd’

Herdenking zr. R. van Norel-Fikse

Samenzan: 'Wat een dag'

 ‘waarom doe ik belijdenis?’

Samenzang: Opwekking 753 Opwekking ‘symfonie’

Doop- en belijdenis

  • Inleidende woorden
  • Samenzang: NlB 413, 1.2 ‘grote God, wij loven U’
  • Beantwoorden van de belijdenisvragen
  • Samenzang: NLB 413, 3 NLB ‘Heer, ontferm U over ons’
  •  Inzegening en doop
  • Zegenlied: EL 465 ‘mijn zegen krijg je mee’
  • Woord van welkom

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

De kinderen komen terug en vertellen…..

Samenzang: EL 275, 1.3 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik’

Zegen

Samenzang: EL 275, 4 ‘ja. ‘k geloof en daarom zing ik’