logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 21-08-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaLets Pray: voor hoop
Voorganger: Diverse gemeenteleden
Ouderling van Dienst:Marijke Weststrate
Organist:Joop Bosch
Collecten:Gemeente en rente/ aflossing
Bijzonderheden:

Zomeravondzang. Met muzikale medewerking van Adriëtte Winterman

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Schermlied: ‘een toekomst vol van hoop’

Mededelingen kerkenraad en aansteken van de Paaskaars

Zingen: Lied 226 EL, ‘Heer, ik kom tot U’

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 199 JdH ‘eens zal op de grote morgen’                                       

Gebed

Muzikale bijdrage: 2 liederen

Lezen    Psalm 139 vers 1 t/m 9 + Romeinen 15 vers 7 t/m 13                     

Zingen; Lied 130; 1, 2.4 JdH ‘leer mij uw weg, o Heer’     

Verkondiging

Zingen: Psalm 43, 4.5 NLB ‘dan ga ik op tot Gods altaren’            

Muzikale bijdrage: 2 liederen                    

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Schermlied:  ‘er is hoop voor de toekomst’ 

Zegenwoord

Zingen: Lied 416 NLB ‘ga met God en Hij zal met je zijn’