logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder 

Kerkdienst 25-07-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 11:00 uur

Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:
Organist:Ted Hoogers
Collecten:
Bijzonderheden:

Dankdienst voor het leven van br. Gradus Veldman.

 

Orde van Dienst aanwezig

  Orde van dienst dankdienst 25 juli
Orde van dienst:

orgelspel

Luisterlied: ‘de haven van rust’

woord van welkom en aanvangswoorden

samenzang: lied 299 EL ‘welk een vriend is onze Jezus’

gebed

samenzang: lied 5, 1.3 JdH ‘al de weg leidt mij mijn Heiland’

persoonlijke bijdragen

samenzang: lied 23b, 1.2.5 NLB ‘de Heer is mijn Herder’

lezen: Psalm 23

           2 Korinthiërs 12 vers 7b t/m 10

Samenzang: lied 351, 1.5 JdH ’t Hijgend hert der jacht ontkomen’

overweging   

samenzang: lied 413, 1.4 EL ‘lichtstad met uw paarlen poorten’

dankwoord

dankgebed en voorbede

samenzang: ‘wat een dag’

slotwoorden – zegen

orgelspel