logo VEG Kruiskerk Heerde

Actueel
Altijd weer- gebundeld
In 2022 verschenen in het maandblad 'Rondom de Kruiskerk' 11 inleidingen rond het centrale thema 'Altijd weer'. Deze inleidingen zijn gebundeld tot een boekje. Dit boekje is tegen betaling van de drukkosten te bestellen bij de secretaris of te downloaden onder downloads op deze website.

Lees verder



 

Kerkdienst 03-08-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 11:00 uur

Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:
Organist:Joop Bosch
Collecten:
Bijzonderheden:

Dankdienst voor het leven van zr. Roelie van Norel.

Orde van Dienst aanwezig

  Orde van dienst dankdienst 3 augustus
Orde van dienst:

Orgelspel

Luisterlied: 'Air' (J.S. Bach)

Woord van welkom

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Samenzang: Kroon Hem met gouden kroon – ELB 140, couplet 1, 2 en 3  

gebed

persoonlijke bijdragen:

Samenzang: ‘k Ben een koninklijk kind – ELB 180, couplet 1, 2 en 3

Het koor ToYou zingt voor ons: Psalm 121

We lezen uit de Bijbel:

-      Psalm 91 vers 9 t/m 16

-      Johannes 4 vers 5 t/m 14

Overdenking n.a.v. de trouwtekst (8 augustus 1969)

‘de Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld’ ( Psalm 91 vers 9)

 Samenzang: Wat een dag

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Lichtstad met uw paarlen poorten – ELB 413, couplet 1, 3 en 4  

 Afsluitende woorden en zegen

Luisterlied:  'Ik zal er zijn' (Sela)