logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 25-09-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: Ds. J. Schotanus, Winschoten
Ouderling van Dienst:Lieneke O Rourke
Organist:Jan Koelewijn
Nevendienst 1:Gerda Lans
Nevendienst 2:Gerlinde Nieuwenhuis
Helpers:Erika Fuite, Mirjam Leyder Havenstroom
Collecten:Gemeente en stichting Chris/ voorkom
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: EL 26

Schermlied: Opwekking 236 'Heilig heilig heilig'

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

Samenzang: NLB.215: 1,3, 6 en 7

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: NLB. 42: 1, 5 en 7

Gebed

Kinderlied:   Opwekking105

Schriftlezing: Genesis 44:18- 45:15

Samenzang:  NLB 968:  1, 2 en 5          

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: EL 263: 1, 4 en 5

herdenking br. W. Veldkamp;

Samengzang: EL 411

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

kinderen komen terug van de nevendienst

Samenzang: EL 316

Wegzending en zegen

Samenzang: NLB 754