logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 02-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:Leo Montfrooij
Organist:Ted Hoogers
Nevendienst 1:Lianne Houtman
Nevendienst 2:Gerlinde Geerling
Helpers:Hannie van Weeghel, Lydia Schoenman
Collecten:Gemeente en Wedi
Bijzonderheden:

Hartelijk welkomdienst ds. G. Bleijenberg. Israëlzondag.

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Zingen: EL 124; 1 en 3 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven'

Zingen: EL 252 'Wij zijn hier bijeen in Jezus naam'

Welkom en mededelingen kerkenraad

Zingen: NLB 105, 1, 3 en 18 'Looft God de Heer en laat ons blijde'

 Moment van stilte

Bemoediging en onze hulp

Korte uitleg van de dienst

Zingen: Opwekking 832 'Jezus overwinnaar'

Gebed

Moment met de kinderen

Kinderlied: 'van A tot Z'

 

Lezen: Marcus 10 vers 13 t/m 16

Zingen: ELB 278; 1 en 2 'Laat de kindren tot mij komen'

Lezen: 2 Timotheus 3 vers 16 t/m 4 vers 5

Zingen::  Gez. 474; 1 en 3 'God roept ons allen tot de daad'

Verkondiging:

Zingen: Hemelhoog 386; 1 t/m 5 'Wil je opstaan en mij volgen'

Verwelkoming  en gelofte Ds. Gijs Bleijenberg

  • Inleidende woorden
  • Moment van gelofte
  • (Zegen)gebed
  • Zingen: 'Zijn zegen wensen wij voor jou'  
  • Gelofte van de gemeente
  • Zingen: Opwekking 249 'Samen op weg gaan'

Toespraak voorzitter van de kerkernaad.

Persoonlijke woorden van overweging door Ds. Gijs Bleijenberg

Zingen: NLB 941; 1 t/m 4 'Waarom moest ik uw stem verstaan'

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Zine: Opwekking 826 'De Heer is mijn bevrijder'

Wegzending en zegen

Zingen: NLB 423; 1, 2 en 3 'Nu  wij uiteengaan'