logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 02-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

Voorganger: ds. I. Boersma- Prins, Wapenveld
Ouderling van Dienst:Leo Montfrooij
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Wedi
Bloemendienst:Annetta Hoogers
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: lied 655: 1 en 2

Schermlied: Kijk om je heen, wat kan de wereld mooi zijn!

Mededelingen kerkenraad, aansteken paaskaars en overhandigen Bijbel

Samenzang: Psalm 119: 3 en 14

Begroeting en Onze Hulp

Samenzang: Lied 218: 1 en 2 ELB Samen in de naam van Jezus

Gebed

Schriftlezing I: 2 Samuel 9

Lied 321: 1 t/m 5

Schriftlezing II:  Hebr. 13: 1-8

Schermlied: Met open armen

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang lied 213 ELB

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Dank U Vader

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: Lied 418: 1 en 2

Wegzending en zegen

Samenzang: lied 501 ELB