logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 09-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 10:00 uur

Voorganger: ds. G. Bleijenberg
Ouderling van Dienst:Esther Bootsma
Organist:Ted Hoogers
Nevendienst 1:Larissa Slob
Nevendienst 2:Jolande van Olst
Helpers:Betsie Bijsterbosch, Patricia Dijkkamp
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Samenzang: ELB 217 ‘U maakt ons een’

Samenzang: NLB 275: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Heer onze Heer, Hoe zijt Gij aanwezig’

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

 Samenzang: NLB 286: 1, 2 en 3 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’

Begroeting en Onze Hulp

 Samenzang: ELB 191: 1, 2 en 3 ‘Veilig in Jezus’ armen’

Gebed

Kinderlied: HH 503 ‘God kent jou’

Schriftlezing: Deuteronomium 6:4-9

Samenzang: NLB 320: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Wie oren te horen heeft’

 Schriftlezing: Marcus 10: 17-27

Samenzang: NLB 221: 1, 2 en 3 ‘Zo vriendelijke en veilig als het licht’

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: ELB 372 ‘Mijn Jezus, mijn Redder’

Dankzegging en voorbede

Aandacht voor de collecte

Samenzang: NLB 1005: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Christus ons licht’

Wegzending en zegen

Samenzang: ELB 501: 1, 2 en 3 ‘Vrede van God'