logo VEG Kruiskerk Heerde

 

Kerkdienst 09-10-2022

Details over deze Kerkdienst die gehouden wordt in de Kruiskerk - B. van Dijklaan.
Aanvang 19:00 uur

ThemaLeven door de dood heen
Voorganger: dhr. H. van Dam, Elburg
Ouderling van Dienst:Esther Bootsma
Organist:Ted Hoogers
Collecten:Gemeente en Onderhoud
Bloemendienst:Reinolda Koot
Bijzonderheden:

dienst achteraf bekijken/ beluisteren

Orde van dienst:

Orgelspel

Zingen: JdH 664 'Eens zal de dag vol blijdschap zijn'

Schermlied: Opwekking 729 'Soms breng God de storm tot stilte'

Mededelingen kerkenraad en aansteken paaskaars

Samenzang: EL 125; 1 en 2 'Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft'

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: EL 125; 3

We bidden om een gezegende dienst

Zingen: Gez. 462; 1 'Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood'

Schriftlezing: Marcus 5 vers 21 t/m 24 en vers 35 t/m 43

Zingen: Gez. 462; 2 en 4  

Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 35 t/m 44 en vers 50 t/m 57

Zingen: EL 122; 3 en 4 'Nu jaagt de dood geen angst meer aan'

Verkondiging: “Leven door de dood heen

Orgelspel

Schermlied: Opwekking 818 'Op die dag'

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecten

Slotlied: NLB 769; 1, 2 en 6 'Eens als de bazuinen klinken'

Wegzending en zegen

Zingen: EL 175 'Stilte over alle landen'